This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Telekomnät

Skapa en säkrare och mer hållbar framtid

Utvecklingen på telekommarknaden går snabbt, både i Sverige och internationellt. Användningen av mobila tjänster i fasta och mobila nät ökar. Med ÅF får du en oberoende konsult med heltäckande expertis på telekomområdet som ger dig stöd genom systemets hela livscykel, från analys till avveckling.

ÅF är en tillförlitlig partner för operatörer, myndigheter, fastighetsägare, energibolag, industri och infrastrukturbolag. Du får kvalificerade tekniska tjänster inom telekom och datakom med stor bredd, till exempel optimering och planering av fibernät och mobila nät, samt design av system för satellitkommunikation.

Du kan låta våra konsulter leda förändringsprocessen från början till slut eller anlita dem som experter för en viss fas – vilket som passar dig bäst.

ÅFs urval av tjänster utvecklas i takt med att nya aktörer träder in på marknaden. För att följa utvecklingen är våra konsulter engagerade i organ och forum för strategier och utveckling av nya telekomstandarder, till exempel ERTMS och Tetra.

Säkra och robusta nät
ÅFs kunder kanske är olika sinsemellan. Men de har alla en sak gemensamt. De ställer mycket höga krav på säkerhet, robusthet och prestanda på sina telekom-, data och radionät. Eftersom ÅF har ingående kunskaper på telekomområdet, från projektplanering och förstudier till totala projektåtaganden med projektledaransvar, blir vi ofta det naturliga och säkra valet.

Hållbara nät
Med ÅF får du hög miljömedvetenhet på köpet. I varje uppdrag vi går in i har vi samma roll: Att stödja dig genom att erbjuda lösningar som är både hållbara och lönsamma.

ÅF skapar förutsättningar för mobil täckning överallt i alla sammanhang – inomhus och utomhus
Den snabba utvecklingen av data- och telekommunikation med fokus på höga överföringshastigheter har gjort att organisationer kan välja enbart mobila lösningar för sin verksamhet.

I dag sker ungefär 80 procent av all datakommunikation via trådlösa telekomnät inomhus. Med vår lösning för trådlös kommunikation inomhus (IWC, Indoor Wireless Consulting) möter vi dina behov och ger dig möjlighet att generera nya intäkter genom bättre täckning.

Arbetet görs i flera etapper men med helheten i tydligt sikte, från inledande bedömning och design till projektledning, dokumentation och drift.

ÅF hjälper dig ge 90 procent av befolkningen minst 100 Mbit/s till 2020
Den svenska regeringen har bestämt att Sverige ska ha bredband i världsklass eftersom vi alla kan dra nytta av de möjligheter ett kraftfullt bredband ger i form av ökad konkurrenskraft, hållbar tillväxt, innovation och produktivitet.

ÅF ger dig en heltäckande portfölj av konsulttjänster för fibernät och fiberledningar. Du kan få hjälp med samordning av stora projekt eller med enbart specialiserade tjänster.

Vi arbetar till exempel med tekniska undersökningar och säkerhetsutredningar, upphandling och implementering av nya entréer, ledning av migreringsprojekt, planering av IP-nät, ledning av konstruktion av fiberutbyggnad, kontroll och inspektion av fiberinstallationer och dokumentation av anläggningar.

Effektivisera och modernisera dina kommunikationsnät
När användningen av mobila tjänster i fasta och mobila nät ökar måste även industrin driva kapacitetshöjande projekt och teknikbytesprojekt, bland annat för att avveckla nät. Även här har ÅF lång erfarenhet av komplexa uppdrag och mycket att bidra med.

Funktionella och kostnadseffektiva affärslösningar
Med ÅF får du tillgång till konsulter som är experter på att ta fram klara, tydliga och begripliga kravspecifikationer som optimerar dina affärsbehov. Du får stöd med att ta fram lämpliga bedömningskriterier som tydligt visar bästa möjliga balans mellan funktion, kvalitet och pris under utvärderingen av det föreslagna systemet eller den föreslagna lösningen.

 • Analys
 • Planering
 • Upphandling
 • Implementering
 • Drift
 • Avveckling

Tack vare våra affärs- och samarbetsmodeller hjälper vi dig förbättra lönsamheten samtidigt som vi tror du blir garanterat nöjd med våra telekomlösningar som både är innovativa och förankrade i lång erfarenhet.

Du får bred kompetens inom telekom av bland annat:

 • Mobila och fasta nät
 • Kommunikation via fiberoptik
 • IP-nät
 • Transmissionsnät
 • Satellitkommunikation
 • Tetra och Rakel
 • ERTMS och GSM-R

Det här gör vi inom telekomnät:

Referenser

Visa fler

Kontaktpersoner

Katarina Giertta

Katarina Giertta

ICT & Telecom