This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

IT i offentlig sektor

Effektiv IT för offentliga myndigheter

ÅF stöder samhällsutvecklingen och den offentliga sektorn genom att effektivisera IT-tjänster till offentliga myndigheter.

Offentliga myndigheter i Sverige söker ständigt nya sätt att effektivisera arbetet och utveckla sina tjänster till medborgarna. Vi på ÅF har arbetat mycket med att stödja klienter i den offentliga sektorn med olika IT-tjänster.

En förutsättning för att du ska kunna uppnå dina mål är en välutvecklad och användarvänlig IT-support. ÅF har i dag flera ramavtal om support, bland annat med FMV, som levererar försvarslogistik till militären, Försäkringskassan, Göteborgs stad och Post- och telestyrelsen.

Via Kammarkollegiet:

 • Resurskonsulter 2013 (konsulttjänster 2013) – södra regionen, västra, sydöstra och norra
 • Programvaror och tjänster 2014, genom samarbetspartner – grundläggande IT, kontorssupport och systemutveckling

Vi har dessutom avtal med följande offentliga myndigheter:

 • Bolagsverket – all IT-kompetens
 • Tillväxtverket – databasdesign
 • Göteborgs stad – GIS, informations- och IT-säkerhet
 • FMV och Försvarsmakten – informations- och IT-säkerhet, projektledning
 • PTS – GIS och systemutveckling
 • Polismyndigheten – informations- och IT-säkerhet
 • Landstinget Uppsala Län – systemutveckling
 • Nordic Medtest – testning, informations- och IT-säkerhet, användbarhet
 • MSB – projektledning
 • Landstinget Värmlands Län – all IT-kompetens
 • Försäkringskassan – systemutveckling, test, systemarkitektur
 • Finansinspektionen – systemutveckling, test, projektledning, informations- och IT-säkerhet, integrering, databasdesign
 • Riksgälden – all IT-kompetens
 • Södertälje kommun – informations- och IT-säkerhet
 • Solna stad – informations- och IT-säkerhet
 • Konsumentverket – systemutveckling, affärsinformation, test, projektledning

För att stärka möjligheterna ytterligare samarbetar ÅF med olika partner som är inriktade på klienter i den offentliga sektorn.

Kontakta oss gärna för ett förutsättningslöst samtal om samarbete!

Detta gör vi inom IT i offentlig sektor

Referenser

Kontaktpersoner

Jens Andersson

IT Solutions & Security