This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Informations- och IT-säkerhet

Garanterad säkerhet tar fram det bästa

ÅF har arbetat länge med kvalitetsförbättringar och IT-säkerhet. Det gör att vi kan hjälpa ditt företag att nå sin fulla potential.

Inom högpresterande organisationer finns en väl grundad kunskap om att vissa säkerhetsbestämmelser måste följas när känslig affärsinformation eller personuppgifter ska hanteras.

Det är ingen lätt uppgift att uppfylla sådana komplexa bestämmelser, oavsett om det gäller offentlig eller privat sektor men vi på ÅF har stor erfarenhet av att hantera just sådana motstridiga krav.

De flesta sekretessbestämmelser finns till för att skydda personuppgifter. Hur skyddet ska se ut kan dock variera avsevärt mellan olika branscher.

Med ÅF får du den breda kompetens som krävs, med tillgång till en rad tjänster, metoder och specialister; till exempel säkerhetskonsulter, revisorer, etiska hackare, kunniga lärare, utvecklare och arkitekter.

Vårt breda urval av säkerhetstjänster ger dig som klient möjlighet att välja den metod som passar bäst utifrån ekonomi, behov och bestämmelser.

Det här får du inom garanterad säkerhet:

  • Uppfyllelse – vi hjälper dig implementera rätt säkerhetsnivå som uppfyller interna krav och myndighetskrav samtidigt som du får ett kostnadseffektivt och konkurrenskraftigt skydd. 
  • Styrning – du får hjälp med styrningen av information och IT-säkerhet. Vad är viktigast? Varför? 
  • Säkerhetsinsikt– utbildning i information och IT-säkerhet, utveckling, testning och olika grad av revision. 
  • Säker utveckling – du får stöd med att utveckla och testa produkter och lösningar så att de uppfyller gällande standard i branschen. 
  • Säkerhetsteknik – med fokus på infrastruktur, operativsystem och nätverk. 
  • Validering – du får hjälp att kontrollera mot bestämmelser som PCI-DSS, Common Criteria och ISM.

Det här gör vi inom information och IT-säkerhet:

Kontaktpersoner

Jens Andersson

IT Solutions & Security