This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Vatten- och avloppsrening

Vatten- och avloppsrening en förutsättning för framgångsrik processindustri

Från forskning och utveckling till genomförande. ÅF är en ledande leverantör inom avloppsvattenrening.

Strikta miljöföreskrifter och höga krav på vattenkvaliteten vid produktion är en växande utmaning för processindustrin. ÅF erbjuder ett komplett tjänsteutbud som hjälper dig att uppfylla kraven.

Ny teknik för hållbara samhällen

Vi har omfattande kompetens inom såväl tekniska processer som inom vattenkemi och mikrobiologi. Vi hjälper dig med vatten- och avloppsreningssystem när det gäller nyinvesteringar, förnyelser, ombyggnad eller expansion. Vi utför processoptimering, effektivitetsförbättringar och forskningsstudier inriktade på att hitta ny teknik och nya koncept. Exempel på områden där vi använder ny teknik är vid eliminering av dålig lukt intill reningsverk, vilket bland annat gör det möjligt att bygga fler bostäder. Vi är stolta över att utföra vattenrening med den senaste tekniken och bidra till ett mer hållbart samhälle.

ÅF:s erbjudande inom vatten- och avloppsrening

  • Forskningsstudier av nya koncept och tekniker för ökad konkurrenskraft.

  • Konceptstudier av alternativa koncept och tekniker med analys av tekniska och ekonomiska möjligheter.

  • Genomförbarhetsstudier för att ta fram kostnadsförslag på koncept.

  • Implementeringsprojekt för att införa det valda konceptet.

  • Processoptimeringsprojekt för att optimera prestandan och öka effektiviteten.

Referenser och kontakt

Estonian Cell och Mondi är exempel på några av våra kunder inom vatten- och avloppsrening. Skarpa case på området hittar du här nedanför.

Vill du veta mer om vårt erbjudande inom vatten- och avloppsrening? Ta kontakt med någon av oss här nedanför.

Det här gör vi inom vatten- och avloppsrening

Referenser

Visa fler

Kontaktpersoner

Mårten Krogerus

Mårten Krogerus

Forest Industry, Paper and Environment