This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Skogsindustri

Vi skapar hållbar skogsdrift

Från koncept till genomförande. Med ÅF får du kompetens och resurser inom alla områden inom papper och massa.

ÅF hjälper dig ta fram lönsamma, energisnåla och miljövänliga lösningar innan du investerar i nya och gamla system. På så sätt kan ni uppnå era ekonomiska och miljömässiga mål med positiv samhällseffekt.

Som ett ledande teknik- och konsultföretag inom skogsindustrin hjälper vi dig optimera din verksamhet. Vi gör förstudier, genomförbarhetsanalyser, fabriksförbättringar och erbjuder projektgenomförande. Dessutom erbjuder vi konsulttjänster inom processutveckling och processoptimering.

Genomförbarhetsstudie nyckeln till framgång

Att ta fram ett koncept och göra en förstudie innan ni börjar implementera ett projekt är ett klokt beslut. Att bedöma och testa idéer i ett tidigt skede tillför mervärde och sänker kostnaderna. Vi hjälper dig med det. Med en genomförbarhetsstudie får du en god uppfattning om projektets förutsättningar långt innan investeringar måste göras för att genomföra projektet.

ÅF finns inom skogsindustrin över hela världen. Vi har över hundra års erfarenhet och vår samlade kompetens bidrar till att skapa lönsamma, innovativa och hållbara lösningar.

Exempel på ÅF:s kompetens inom skogsindustrin

 • Processanalyser och processoptimeringar
 • Fabriksövergripande mass- och energibalanser
 • Specialistkunskaper inom massa- och pappersindustrins alla områden
 • Förstudie och förprojekt
 • Projektgenomförande
 • Rör, mek och layout
 • El och instrument
 • Avancerad processkontroll
 • Teknisk analys (FEM och CFD)
 • Industriell IT (MES-system)
 • 3D-skanning
 • Vatten- och avloppsvattenrening
 • Ansökan om miljötillstånd
 • Teknisk dokumentation
 • Logistik - simuleringar och lösningar
 • Projektledning
 • Godkännande för CE-märkning
 • Riskanalys (SIL, HAZOP)

Referenser och kontakt

SCA och Van Houtum är exempel på några av våra kunder inom skogsindustrin. Skarpa case på området hittar du här nedanför.

Vill du veta mer om vårt erbjudande inom skogsindustrin? Ta kontakt med någon av oss här nedanför.

Det här gör vi inom skogsindustri

Referenser

Visa fler

Kontaktpersoner

Mattias Redeborn

Mattias Redeborn

Forest Industry, Market Area Manager
Lars Olsson

Lars Olsson

Market Area Manager, Industry
Anders Berglund

Anders Berglund

Sales Manager, Process Industry
Jan-Erik Eriksson

Jan-Erik Eriksson

Projects Director and International Sales
David Andersson

David Andersson

Industrial Digitalization