This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Exceltillägg för ång- och vattenprogram

Exceltillägg för ång- och vattenprogram

ÅF ång- och vattenprogram, tillägg för Excel

ÅF är ett ledande tekniskt konsultföretag med uppdrag inom industri- och energisektorn som har sin början under sent 1800-tal. ÅF har därför sedan länge utvecklat och använt beräkningsverktyg för internt bruk. Vi har blivit ombedda av några av våra kunder och andra intressenter att göra våra program offentliga. Därför är vi glada att kunna publicera den kompletta ång- och vattentabellen som ett tillägg till Microsoft Excel för allmän användning. 

Steamdat är ett kraftfullt verktyg som främst används inom processindustrin och för energitekniska applikationer. Till exempel:

  • Ångbalanser för ett massa- och pappersbruk eller kraftvärmeverk
  • Beräkningar för elgenerering från ångturbin
  • Hetvattensystem och andra vattenapplikationer
  • Dimensionering av rör och annan processutrustning
  • Termodynamiska beräkningar inom högskolor/universitet
  • Och många andra användningsområden…

Till höger finner du programmet (Steamdat_97.xla), ett demoprogram (Steamtest_97.xlsx) och en tillhörande installationsanvisning.

 

Kontaktpersoner

Magnus Ivarsbacke

Magnus Ivarsbacke

Process Consultant, Forest Industry