This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Mäta hållbarhetsprestanda

Sustainable Business Performance Indicators – SBPI

Kraven på ett mer hållbart företagande ökar ständigt vilket medför att det uppstår nya behov av att på ett systematiskt sätt mäta och följa upp hållbarhetsarbetet

Mätverktyget, Sustainable Business Performance Indicators, SPBI, är ett digitalt verktyg som gör det möjligt att mäta hållbarhet på ett vetenskapligt sätt.

Applicerbart på olika branscher och verksamheter

SBPI gör det möjligt att följa upp hållbarhetsprestandan både på övergripande nivå och på detaljnivå. Modellen synliggör också sambandet mellan olika aktiviteter och hur de bidrar till hållbarhetsprestandan.

SBPI har tagits fram för att öka transparensen i ÅFs egen verksamhet och för att säkerställa hållbarhetsarbetet gentemot affärsstrategin, men modellen kan appliceras på olika branscher och användas för att följa upp såväl hela verksamheter som leverantörer och enskilda aktiviteter.