This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Medicinteknik

Utveckling av medicintekniska produkter

Kostnadseffektiv produktion och kvalitet. ÅF erbjuder nyckelfärdiga projekt och tjänster.

ÅF är ett ledande teknik- och konsultföretag med specialistkunskap inom utveckling av medicintekniska produkter. Vi hanterar alla faser vid utvecklingen av medicintekniska produkter med fokus på de omfattande regelverk som måste följas vid utveckling och lansering. ÅF har arbetat med produkter som registrerats i de flesta av världens länder och vi har goda resultat av att arbeta med internationella regelverk.

Kvalitetsledningssystem

Med djup kunskap om regler och förordningar inom medicinteknik tar vi hand om installationer, granskningar och förbättringar av befintliga produktionsprocesser och anpassar dem till gällande branschkrav och hjälper till vid revisioner. ÅF är certifierat enligt ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001. I Göteborg är vi även certifierade enligt ISO 13485:2012. ”Services and contract development of medical devices”.

Produktutveckling

ÅF stödjer dig genom hela produktens livscykel. Du får hjälp från ursprungsidé, via utvecklingsfaser och produktion fram till leverans, underhåll och support vid slutet av produktens livslängd. Vi har hanterat utvecklingsprojekt för många olika typer av produkter, till exempel terapeutiska lasrar, mikrovågssystem och sterila engångsprodukter.

Exempel på kärnkompetenser

  • Projektledning
  • Kravhantering
  • Strategisk rådgivning
  • Kvalitetssäkring och riskanalys
  • Produktdokumentation
  • Produktmärkning och förpackning
  • Användbarhet
  • Mjukvaruutveckling, inbyggda realtidssystem
  • Elektronikutveckling och produktion
  • Maskinteknik, design, material och plastteknik

Kontakt

Vill du veta mer om vårt erbjudande inom medicinteknik? Ta kontakt med någon av oss här nedanför.

Det här gör vi inom medicinteknik

Kontaktpersoner

Jacob Rydholm

Section Manager, Specialized Operational Excellence