This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Hälso- och sjukvård

Modern hälso- och sjukvård

Skräddarsydda lösningar till hälso- och sjukvårdsindustrin. ÅF erbjuder nyckelfärdiga projekt och tjänster.

Hälsa och sjukvård är en av världens snabbast växande branscher. Vi på ÅF kan branschen för medicinsk utrustning och hittar lösningar anpassade efter dina behov.

Tack vare bred erfarenhet och skickliga partners levererar vi framgångsrika projekt och tjänster som hjälper dig öka produktiviteten och höja kvaliteten samtidigt som du sänker dina omkostnader.

Planering av storskaliga installationer

Vi är experter på att planera anläggningar med storskaliga installationer av laboratorieutrustning och mediasystem. Med ÅF får du kompletta och fungerande leveranser med samordning av installationer, uppstart och processoptimering.

ÅF hanterar alla projektfaser

Vi arbetar världen över med stora projekt inom hälso- och sjukvårdsbranschen och har den erfarenhet som krävs för att genomföra alla faser:

  • Skisser
  • Detaljritningar
  • Specifikationer
  • Utrymmesplanering
  • Inredning av anläggningar
  • Rena mediasystem

Kvalitetsledningssystem

ÅF har en ledande ställning inom kvalitetssäkring med omfattande kunskap om de föreskrifter och riktlinjer som styr hälso- och sjukvårdsindustrin. Vi hjälper dig införa, revidera och förbättra befintliga arbetsprocesser och stöttar i leverantörsgranskningar.

Kontakt

Vill du veta mer om vårt erbjudande inom hälsa och sjukvård? Ta kontakt med någon av oss här nedanför.

Det här gör vi inom Hälsa och sjukvård

Referenser

Kontaktpersoner

Fredrik Nilsson

Fredrik Nilsson

Sales Manager, Food & Pharma