This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Life Science, livsmedel och läkemedel

Gedigen erfarenhet av livsmedel och läkemedel

Specialister inom tillverkningsprocesser, utrustning och styrning. ÅF skapar effektiva produktionsprocesser.

Livsmedel, läkemedel och medicinteknik är branscher som styrs av strikta regelverk och ett stort säkerhetsmedvetande. Därför lägger ÅF stor vikt vid kvalitet och kravet på spårbarhet för alla produkter.

Globala projekt för en bättre värld

Varje år genomför vi ett stort antal framgångsrika projekt och konsultuppdrag inom livsmedel och läkemedel som ökar människors levnadsstandard och hjälper till att bota sjukdomar.

Kompetenta specialister för alla projekt

ÅF är ett globalt ingenjörs- och konsultföretag med tusentals kompetenta specialister inom tillverkningsprocesser, utrustning och styrning. Varje gång vi skapar ett nytt projektteam för att utveckla innovativa produkter, processer och system drar vi nytta av vår stora kompetensbank och mångåriga erfarenhet.

ÅF leder och deltar även i flertalet branschorganisationer inom life science, livsmedel och läkemedel. Till exempel ISPE, MEDEA, Sarqua, Barqua, BOTI och olika näringslivskluster.