This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Vägar

Lösningar som rullar på

Vägarna utgör huvuddelen av vår moderna infrastruktur. ÅF gör dem mer hållbara och kostnadseffektiva.

Att planera, bygga, driva och underhålla vägnät är både viktigt för att sammanlänka landsbygdsområden och för att öka rörligheten i städer. ÅF är ett ledande teknikkonsultbolag som i samarbete med kommuner hittar kostnadseffektiva och hållbara väglösningar.

I arbetet ingår att planera och beräkna trafikflöden genom städer och skapa flexibla vägavgiftssystem för att hantera trängsel. Vid anläggning av motorvägar krävs det dessutom genomförbarhetsstudier, anbudsdokumentering och avancerad teknisk rådgivning.

ÅF har konsulter som planerar och utformar vägar av alla typer och omfattningar.

Detta hjälper vi dig med inom Vägar

Referenser

Visa fler

Kontaktpersoner

Richard Jörgensen

Section Manager, Road and Land Planning