This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Stationer och terminaler

Framtiden nästa!

ÅF bidrar ofta med specialistkunskap då stationer, terminaler och bytespunkter ska utformas och lokaliseras. Vi hjälper kommuner, myndigheter och andra intressenter att hitta lösningar i komplexa frågor.

Hur bör bytespunkten se ut? Och var bör den ligga? ÅF har den erfarenhet, de verktyg och modeller som krävs för att kunna skapa attraktiva och integrerade knutpunkter med välfungerande kollektivtrafik. Vi analyserar behov och kapacitet, och föreslår långsiktigt hållbara lösningar.

Men det trafikmässiga perspektivet är inte allt. Funktion, estetik, genomförbarhet, kostnad och detaljprojektering är viktiga aspekter i alla projekt. Därför är vi vana att samarbeta med arkitekter, planerare och samtliga tekniska discipliner, från konstruktion och kalkyl till ljusdesign och geoteknisk expertis. Vi kan bidra genom hela processen: från lokaliseringsutredningar och de allra tidigaste skedena, ända till utvärderingen av en färdig trafiklösning. Slutresultatet blir en optimal utveckling av städer och infrastruktur. 

Vad vi gör inom Stationer och terminaler

Referenser