This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Hamnar

Med rak kurs framåt

I takt med att handelsvolymerna ökar i världen växer även behovet av god infrastruktur. ÅF fyller en viktig funktion vid utformningen av den.

Den internationella handeln har ökat och mångdubbelt fler varor anlöper världens hamnar. ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag som hjälper till att utveckla den hållbara infrastruktur som krävs för framtidens utmaningar.

Att lyssna in dina önskemål och ta reda på hur vi kan bemöta dina utmaningar och förstå dina ambitioner är en viktig del av vårt arbete. I samarbete med dig som kund bygger och underhåller vi hamnar, kajer och terminaler – avgörande såväl för din verksamhet som för världsekonomin.

Vi har också den kunskap i miljöskydd som krävs för ett hållbart kustskydd och kan hjälpa dig att utforma elanslutningar för fartyg vid kaj.

ÅF hjälper dig alltså att ro skutan i hamn i alla hamnrelaterade projekt.

Detta hjälper vi dig med inom Hamnar

Referenser