This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Bro och tunnel

Vi skapar säkra transportlösningar

Broar och tunnlar utgör viktiga förbindelser i det moderna samhället vilka skapar sammankopplingar mellan länder, städer och regioner. De leder trafik över eller under hav, under jord och förbättrar mobiliteten i städerna. Detta ställer stora krav på säkerhet, funktion, användbarhet och estetik.

Oavsett om vår kund ska bygga en liten gång- eller cykelbro eller en stor tunnel under vatten, fokuserar vi på upplevelsen för väg- och järnvägsanvändare samt underhålls och operativ personal. Genom vår drivkraft för innovationer och vår kompetens och långa erfarenhet kan konstruera den optimala lösningen.

Utgångspunkten är att skapa en trygg miljö. Säkerhet är viktigt för ÅF i alla faser - från konstruktion till drift och underhållsarbeten i befintliga anläggningar. Nyckeln är att hitta den rätta balansen mellan krav och förväntningar bland ägare, användare och andra intressenter.

Olika utmaningar kräver olika lösningar. På ÅF använder vi en integrerad strategi där våra olika kompetenser samverkar för att skapa hållbara lösningar. Allt för att säkerställa att den främsta lösningen förverkligas.

Referenser

Visa fler