This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Tunga fordon

Världsledande inom utveckling och integrering av tunga fordonssystem

Fokus på tillämpad forskning ger ÅF ledande ställning inom teknisk fordonsutveckling.

ÅF är ett oberoende och globalt ingenjörs- och konsultföretag med tusentals ingenjörer inom fordonsindustrin och vi har lång erfarenhet av allt från konceptutveckling till tillverkning. Vi lägger också ned mycket resurser på tillämpad forskning vilket sätter dig en bättre position när du ska möta dina globala utmaningar.

Det uppkopplade fordonet

Tekniken för hållbara transporter och aktiv säkerhet utvecklas hela tiden i samklang med det digitala samhället där infrastruktur, kommunikation och cybersäkerhet får allt större betydelse. Vi erbjuder specialistkompetens inom alla områden av hållbara transporter och aktiv säkerhet och har specialistkompetens inom sensorfusion, förarlös drift, uppkopplad säkerhet och lokala/globala dynamiska kartor.

ÅF har även medverkat i utvecklingen av en samlad sensorplattform där signaler sammanvävs för att ge föraren en uppfattning av hur det ser ut runt fordonet. Informationen används för att undvika och minimera olyckor.

Det här gör vi inom tunga fordon

Referenser

Kontaktpersoner

Martin Öman

Martin Öman

VP and Head of Business Area Automotive R&D