This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Sjukhus

Med hjärta för vård och omsorg

Ändrade befolkningskurvor och tekniska framsteg gör att sjukvården står inför såväl stora möjligheter som tuffa utmaningar. Det krävs tillförlitliga och flexibla lösningar för att uppfylla vårdens behov, i dag och i framtiden. Precis sådana lösningar levererar ÅF.

Många faktorer måste samverka i modern sjukvård: Hållbara och smarta system som fungerar dygnet runt. Byggnader som är så flexibelt byggda att de kan användas på alla möjliga sätt. Säkra och funktionella behandlingsmiljöer som sätter människans behov i centrum. Utrymmesplanering, ventilation och material som har valts för att minska smittspridning – samt hög hållbarhet. 

ÅF har lång och god erfarenhet av uppdrag i sjukvårdsmiljö. Vi sätter patienternas och vårdpersonalens välbefinnande, säkerhet och upplevelse i första rummet, och vi vet att det krävs samarbete för att nå bästa resultat. Dessutom är vi medvetna om vikten av kostnadseffektiva, smidiga processer med effektiva flöden för såväl patienter som förbrukningsmaterial.

Detta hjälper vi dig med inom Sjukhus

Referenser

Visa fler

Kontaktpersoner

Björn Qvist

Björn Qvist

Acting VP and Head of BA Buildings