This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Industrilokaler

Framgångar på löpande band

Dagens fabriker, produktionsanläggningar och lagerlokaler genomgår stora förändringar. Med ÅF kan du genomföra stora förbättringar med minsta möjliga störningar.

Länder, regioner och marknader över hela världen utvecklas snabbare än förr. Industrilokaler, energiproduktion, lagerhållning och logistik måste utvecklas i samma takt och bidra till hållbar tillväxt och utveckling. 

Vi erbjuder flexibla system som hjälper ditt tillverkningsföretag att ändra produktvolym eller produkttyp utan att behöva flytta eller byta utrustning. Vi har också erfarenhet av att spara energi genom att fånga upp spillvärme som kan återanvändas i någon annan del av området. 

Oavsett om du behöver en energikartläggning, öka produktiviteten på ett pappersbruk eller besiktiga ett kärnkraftverk kan ÅF höja produktiviteten och öka energieffektiviteten i dina industrilokaler. Vi hjälper dig med komplexa och specifika behov att övervinna utmaningar inom energieffektivitet, hållbarhet och säkerhet.

Detta hjälper vi dig med inom Industrilokaler

Referenser

Visa fler

Kontaktpersoner

Björn Qvist

Björn Qvist

Acting VP and Head of BA Buildings