This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Vattenkraft

Vattenkraftverk och dammar

Behovet av ren energi växer för varje dag och vattenkraften nyttjas i stor utsträckning.

ÅF planerar, utformar och leder byggnationer av nya vattenkraftverk, dammar och gruvdammar, inklusive analyser av miljö- och säkerhetskrav. Vi uppgraderar och moderniserar även befintliga vattenkraftverk och dammar.

Vår expertis inom dammkonstruktion bygger på hundraårig erfarenhet och våra projekt omfattar ett stort antal anläggningar. Vår kompetens och erfarenhet sträcker sig från anläggningar med hög fallhöjd som utgörs av långa tunnlar och fallhöjd på hundratals meter till anläggningar med fåtal meters fallhöjd. Vi har internationell erfarenhet av att driva vattenkraftprojekt i ett 80-tal länder, allt från mindre kraftverk med effekt på 2 megawatt till anläggningar på 4000 megawatt.

Nya vattenkraftverk

Vi planerar, utformar och leder byggnationer av nya vattenkraftverk över hela världen och vi erbjuder specialistkompetens inom pumpkraftverk, tunneldrivning och betongkonstruktioner. Många av våra projekt leder vi i samverkan med lokala partners. 

Befintliga vattenkraftverk

Vid modernisering och uppgradering av befintliga vattenkraftverk projektleder vi kompletta förnyelsekoncept. Tillsammans med våra kunder planerar vi investeringsbehovet på lång och kort sikt. Vi erbjuder även projektering och projektledning av ny kontrollutrustning.

Dammar och gruvdammar

ÅF leder, utreder och projekterar hundratals dammprojekt varje år. Vår främsta styrka finns inom betongdammar, grundläggning och fyllningsdammar. Vi hanterar även projekt för renovering av dammluckor, så som elkonstruktion av skyddssystem för dammanläggningar.

Exempel på ÅFs kompetensområden

  • Vattenkraftverk
  • Pumpkraftverk
  • Dammar/reservoarer
  • Gruvdammar
  • Geoteknik/strukturer under mark
  • Mekanisk och elektrisk utrustning
  • Hydrauliska strukturer
  • Miljömässiga och samhälleliga bedömningar

Vi använder de senaste verktygen och metoderna för statiska och dynamiska undersökningar av hydrauliska system, matematisk modellering av grunder och överbyggnader, statisk, dynamisk och termisk beräkning av konstruktioner samt tillfälliga beräkningar.

Det här gör vi inom vattenkraft

Referenser

Visa fler

Kontaktpersoner

Matthias Regli

Matthias Regli

Project Director Hydro Power