This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Kraft och värme

Stöd genom projektets alla faser

Med mångårig erfarenhet av mindre och större energiprojekt stöttar ÅF i projektets hela livscykel.

ÅF är verksam inom alla typer av kraft- och värmeprojekt, från förstudier och projektering till genomförande och driftsättning. Vi hjälper dig med såväl nybyggnation som ombyggnation av produktionsanläggningar och distributionssystem. Och tack vare vår bredd inom alla nödvändiga tekniska, miljömässiga och kommersiella aspekter kan vi erbjuda kompletta lösningar.

Vår expertis finns framför allt inom anläggningar för förbränning av skogsflis, returträ, pellets/träpulver och avfallsförbränning. Vi arbetar även med stora värmepumpsanläggningar för fjärrvärmeproduktion samt gas- och oljeeldade pannor.

Genom projektets hela livscykel

Oavsett om det gäller nya anläggningar eller optimering och modernisering av befintliga anläggningar leder vi hela projekt från idé till genomförande alternativt stöttar er egen projektorganisation med specialistkompetens. Beroende på vilken etapp ditt projekt befinner sig anpassar vi våra tjänster med hänsyn till bränsletyper och gällande krav och förutsättningar. Vi arbetar även med haveriutredningar, teknisk due diligence, forskningsprojekt samt kontroll och besiktning. 

Exempel på ÅFs kompetensområden

 • Bränsle- och askhantering
 • Pann- och förbränningsteknik
 • Ång- och gasturbiner
 • Rökgasrening och kondensering
 • Matarvatten-, ång- och kondensatsystem (Balance Of Plant)
 • Styr- och reglerteknik samt automation
 • Elkonstruktion
 • Anläggningsprojektering

Vi arbetar med alla anläggningstyper

 • Kraftvärmeverk och fjärrvärmeverk
 • Biomassaanläggningar
 • Avfallskraftvärmeverk
 • Stora värmepumpsanläggningar
 • Gasturbins- och kombicykelkraftverk
 • Dieselkraftverk 

Referenser

Visa fler

Kontaktpersoner

Timo Saarinen

Timo Saarinen

Head of Heat & Power, Energy Division