This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Transmission och distribution

Produktion och överföring av el

Ekonomiska och miljömässiga sätt att överföra el. ÅF stöder dig från idé till leverans.

ÅF hjälper dig från idé till leverans, med att hitta ekonomiskt och miljömässigt hållbara sätt att överföra elektrisk energi.

Från genomförbarhetsstudier till kommersiell leverans - ÅF:s ingenjörer har kunskapen för att hjälpa dig överföra elektrisk energi till dina kunder på ett tillförlitligt, kostnadseffektivt och hållbart sätt, som driver social tillväxt och samtidigt skyddar miljön.

Utgående från många års internationell erfarenhet och tvärvetenskapliga projekt kan vi hjälpa dig inom alla delar av elenergisektorn.

Vi kan hjälpa dig med kostnadseffektiv och hållbar utveckling samt uppbyggnad och drift av nätverk för generering och överföring av elektrisk energi.

Vi lägger särskild vikt vid miljöhänsyn, modern teknik, ekonomi och hållbarhet.

Vår verksamhet omfattar ställverk för hög-, mellan- och lågspänning, kompletta transformatorstationer för kraftnät, distributionsnät, lågspänningstransformatorer, krafttransformatorstationer och kompenseringssystem.

Vi tillhandahåller även experttjänster inom beräkning och analys av elektromagnetiska fält, tillstånds- och samrådsprocess inklusive inventering av natur- och kulturmiljö samt genomförande av miljöbedömning och utarbetande av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och framtagande av tillstånds- och dispensansökningar. Vi ser även till att markrättigheter säkras i behövlig omfattning från inledande skede, via genomförande till drift av anläggningen. Dessutom erbjuder vi allmänna projektuppgifter som studier, koncept, specifikationer och utvärdering av system. I vårt erbjudande ingår certifieringsmätningar och konstruktionstjänster inom området för sidotjänster.

Våra transmissionsledningsprojekt sträcker sig från distributionsledningar och -nätverk till underjordiska kabelsystem och ledningar för högspänningstransmission. Vi har mångårig erfarenhet av transmissionsledningsprojekt i svåra områden. Det kan handla om extrema höjder, som i de snö- och istäckta Alperna, eller om avlägsna delar av Asien och Afrika.

Verksamhetsområden

 • Transmissions- och distributionslinjer
 • Transformator-, kopplingsstationer mfl.
 • Transformatorer
 • HVDC
 • Kablar
 • Basstationer för mobilnät
 • Scada-system
 • Tilläggstjänster (konsultation och certifieringsmätning)
 • FACTS (omedelbart före HVDC)
 • Smarta nät (mikronät)
 • Integrering av förnybar energi
 • Integrering av energilagring

Våra tjänster:

 • Projektledning och -övervakning, övervakning av garantiarbete, verksamhetsplanering
 • Kvalitets- och säkerhetsledning, lokal ledning
 • Framstegs- och genomförandeövervakning
 • Optimering av organisationsstruktur
 • Tillgångsinspektion, statusvärdering av tillgångar, tillståndsbedömning och övervakningsteknik
 • Förebyggande/periodisk underhållsplanering, optimerat underhåll
 • Komplett drift och underhåll för anläggningen
 • Minskning av systemavbrott, nödreparationssystem, revision, funktionsprovning
 • Livscykeladministration
 • Tillförlitlighetsmodellering och -analys
 • Expertis, due diligence och bedömningsrapport för projektutvärdering
 • Tekniska data och föreskrifter
 • Anbudshandlingar och utvärderingar
 • Avtalsfrågor/förhandlingar (juridiska, tekniska, kommersiella)
 • Rörliga nivåer, tariffmodeller, dynamisk prissättning, ...)
 • Smart tillgångsadministration (kopplingsvägar i smarta nät, säkerhetsfrågor för smarta nät)
 • Optimerings- och rehabiliteringsåtgärder för att förbättra energiproduktion och energiöverföring
 • Koncept- och detaljplanering/teknik, planer och ritningar
 • Detaljkonstruktion
 • Energirådgivning (planer för förlustminskning, energiförsörjnings- och energibesparingsstudier)
 • Genomförbarhetsstudier och nätstudier
 • Rekrytering av personal, utbildning av personal och kunskapsöverföring

Det här gör vi inom transmission och distribution

Referenser

Visa fler