This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Förnybar energi

Sol, vind och vatten

Visste du att hälften av all ny elproduktion i världen var förnybar 2014?* Vi på ÅF är stolta över att kunna stödja dig och nå framgång i denna utveckling.

När det gäller förnybar energi får du genom ÅF tillgång till omfattande kunskap och insikt i de tekniska, miljömässiga och kommersiella aspekter som krävs för att öka användningen av förnybara energikällor.

Vi arbetar i många projekt inom förnybar energi där syftet är att minska utsläppen av växthusgaser och andra föroreningar. Vi bidrar även till en säker, kostnadseffektiv och miljövänlig energiförsörjning.

Våra viktigaste kompetensområden

Små vattenkraftverk

 • Teknisk och ekonomisk utvärdering av existerande kraftverk
 • Planering och design av nya kraftverk
 • Projektledning och byggledning
 • Design och beredning av hydrauliska strukturer, nära naturliga hydrauliska strukturer och vattendragskonstruktioner.

Vindenergi

 • Teknisk och ekonomisk bedömning av existerande kraftverk
 • Vindmätning och energiproduktionsbedömning 
 • Planering och design av nya kraftverk
 • Projektledning och byggledning

Biomassa

 • Teknisk och ekonomisk bedömning av existerande kraftverk
 • Planering och design av nya kraftverk
 • Projektledning och byggledning
 • Logistikplanering för köp och transport av substrat

Konsulttjänster inom waste-to-energy

 • Förstudier och genomförbarhetsstudier
 • Lösningar för avfallskrafts- och slamtillämpningar; förbehandling, förbränning, rökgasrening, resthantering, o.s.v.
 • Projektledning och tekniska tjänster för design och konstruktion av avfallskraftvärmeverk
 • EIA-process/miljötillstånd
 • Felsökning

Geotermisk energi

 • Testtolkning och utvärdering av geofysiska undersökningsdata
 • Reservoarbeskrivning och platsanalys
 • Termiska, hydrauliska och geokemiska simuleringar
 • Dimensionering och driftskontroll av geotermiska anläggningar
 • Teknisk undersökning av geotermiska kraftverk med fokus på komponenter under mark

Miljömässiga och samhälleliga bedömningar

 • Miljömässig och samhällelig konsekvensanalys (ESIA) och ledningsplaner
 • Miljömässig och samhällelig due diligence

Det här gör vi inom förnybar energi

Referenser

Visa fler

Kontaktpersoner

Tobias Dahlberg

Tobias Dahlberg

Manager, Renewables & Strategy, Energy Nordics