This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Energimarknader

Ledande energirådgivning

Skräddarsydd energirådgivning till myndigheter och privata aktörer för effektiva och hållbara energimarknader.

ÅF erbjuder ett komplett utbud av konsulttjänster till energibranschen - skräddarsydda för energibolag, myndigheter samt investerare och andra privata aktörer runt om i världen. Det mervärde vi skapar bygger på en kombination av expertkunskaper inom energi, regelverk, ekonomi och decenniers erfarenhet av energirådgivning.

Offentlig verksamhet

För regeringar, offentliga myndigheter och lagstiftare på energimarknaden erbjuder vi rådgivning som bidrar till att bygga upp effektiva och transparanta nationella och internationella energimarknader. Några exempel på våra kompetensområden är:

 • Policy och regelverk
 • Utformning av energimarknader
 • Modellering av energimarknader
 • Policy för förnybar energi
 • Privatiseringsråd
 • Kunskapsuppbyggnad i utvecklingsländer
 • Utbildning

Privat verksamhet

För energianvändare och företag som arbetar med energitillförsel, energidistribution eller energihandel erbjuder vi tjänster som marknadsanalys, prognoser, strategisk planering, nätstudier, jämförelser av produktionsalternativ, affärsplaner, utbildning, organisationsutveckling, projektledning och CDM-råd. Vi erbjuder också rådgivningstjänster för LNG-handel och företagstransaktioner inom energi.

Energiinvesterare

För investerare inom energibranschen erbjuder vi ett komplett tjänsteutbud från identifiering av potentiella objekt till framtagning av utvecklingsplaner. Några exempel på våra kompetensområden är:

 • Investeringsbedömning
 • Ekonomisk och teknisk due diligence
 • Marknadsanalys
 • Utvecklingsplaner
 • Avtalsförberedelse
 • Rådgivning vid anbud
 • Upphandling
 • Projektledning

 

Referenser

Visa fler

Kontaktpersoner

Leonardo Lupano

Director, Policy Regulation & Sustainability