This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Blogg

Sprinkler - ett hett område

Efterfrågan på sprinklerkonsulter är hög och växande. Anledningen är att det byggs massor, samtidigt som kraven ökar. Särskilt för sjukhus och vårdboenden. Det går en stor våg av ny- och ombyggnationer över landet, och för några år sedan kom lagkrav på att alla vårdbyggnader ska ha sprinkler.

Den moderna arkitekturen inverkar också, med sina öppna ytor och stora brandceller. För att brandskyddskraven ska nås blir lösningen ofta att installera sprinkler.
Nu har det dessutom kommit nya, högre normkrav på kunskap och certifiering hos de firmor och personer som jobbar med sprinkler, vilket gör att efterfrågan på kompetent personal ökar ytterligare.

sprinklerbild
”Efterfrågan på kompetent personal ökar”


Samtidigt finns det faktiskt inte några skolor som utbildar sprinkleringenjörer! Företagen måste själva lära upp och vidareutbilda medarbetarna för att säkra återväxten. Därför satsar ÅF på att rekrytera sprinklerkonsulter. Vi börjar i Syd och fortsätter i andra delar av landet. Eftersom tillgången är begränsad söker vi brett - både nyexaminerade ingenjörer och mer erfarna konsulter från angränsande teknikområden som vi kan vidareutbilda och coacha inom företaget. Ansvarig för uppdraget är Andreas Thomory som ska driva utvecklingen och tillväxten av teknikområdet inom hela ÅF.


”Ett nischat område med många spännande projekt”


Att jobba med sprinkler innebär en chans att bli specialist på ett verkligt nischat område. Ett som är ovanligt regelstyrt, men samtidigt ger utrymme för tolkningar. Därför krävs både allmänkunskaper och förmåga till helhetstänkande. Eftersom så få håller på med teknikområdet kan man styra sin egen utveckling i ovanligt stor utsträckning. Är man driven kan man snabbt bli uppdragsledande.

Dessutom är sprinkler omväxlande. Sprinkler är en relativt liten del av ett byggprojekt, vilket gör att man kan ta flera uppdrag parallellt. I ett så nischat teknikområde med stor marknad får man möjlighet att vara med i många spännande och tekniskt utmanande projekt. På Malmökontoret, där Andreas jobbar, har man bland annat arbetat med Fehmarn Bält, tunnelförbindelsen mellan Danmark och Tyskland. För närvarande arbetar man med flera sjukhus, och inte minst jätteanläggningen European Spallation Source, som är ett av Europas mest spännande projekt just nu.

Vill du jobba med sprinkler hos oss här på ÅF? Du hittar våra aktuella tjänster här.