This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Blogg

Rätt ventilation för att förhindra infektioner

- i takt med att resistenta bakterier blir vanligare

Bakgrund: I en studie om olika ventilationsmetoder i renrum från 2015 deltog ÅFs sektionschef Thomas Tell och nyligen redovisade han resultatet tillsammans med överläkare Bengt Cederlund i en vetenskaplig artikel i Ortopediskt magasin. Resultaten har också behandlats i ett licentiatföredrag, och presenterats på en internationell konferens om infektionskontroll i Sao Paolo i fjol.

I operationsrum spelar ventilationen en avgörande roll för att förhindra infektioner. Något som blir allt viktigare, i takt med att resistenta bakterier blir vanligare. I princip finns det tre stycken ventilationssystem att välja mellan. Det vanligaste är så kallade LAF-tak, men riktade omblandande system och temperaturstyrd ventilation blir allt vanligare. Ett LAF-tak för ner luften ovanifrån och skapar genom underkylning och låg lufthastighet en stabil luftström som tränger undan orenheter i en så kallad ultraren zon.

Ett omblandande system skapar turbulent strömning i nästan hela rummet. Detta minskar antalet bakteriebärande partiklar i luften genom utspädning. I ett riktat omblandande system fördelas luftmängden olika inom salen med hjälp av riktade luftströmmar.

I ett temperaturstyrt system har man lägre temperatur på den tillförda ultrarena luften ovanför operationszonen än i det omgivande rummet. Kall luft är tyngre än varm, så man "släpper" alltså ner tyngre luft som fortsätter att falla över den ultrarena zonen.

"Frågan är då om alla ventilationssystemen är lika effektiva?"

Beroende på klädsystem och andra rutiner kan alla system uppnå de officiella renhetskraven. Men i praktiken fungerar de olika bra vid olika typer av operationer. Det som påverkar är faktorer som värmelaster, hinder, personalstyrka, samt hur och hur snabbt man rör sig. Dessutom skiljer sig systemen åt när det gäller vilken arbetsmiljö de skapar för operationspersonalen, t ex hur kallt det blir i rummet. Det går inte att ge ett generellt svar på vilken ventilation som ska användas utan en simuleringar bör alltid göras innan man väljer. Då blir systemet anpassat efter behovet.

Förutom att olika system är olika lämpliga under olika förutsättningar är det också viktigt hur personalen agerar i renrummet. Bland annat var utrustning placeras i förhållande till patient och personal.

"En enda djupgående infektion kostar i snitt ca 2,5 miljoner kronor att behandla i bara vårdkostnader"

Prisskillnaden mellan det billigaste och det dyraste systemet är cirka en halv miljon kronor, men en enda djupgående infektion kostar i snitt ca 2,5 miljoner kronor att behandla, i bara vårdkostnader. För att inte tala om lidande och i värsta fall dödsfall. Så ventilationssystemets investeringskostnad borde inte avgöra valet.

Vi på ÅF har tagit fram en simuleringsmodell som är verifierad med laborationsförsök. Dessutom har vi skaffat oss unika kunskaper om operationsprocedurer, exempelvis värmelaster, placering av utrustning och personal. De kan vi omvandla till indata i modellarbetet. Därmed kan vi ge verksamheten ett mycket bra underlag för val av system.

Läs mer
https://issuu.com/ortopedisktmagasin/docs/om_nr_4_2016
http://isccbrazil2016.com/US/sbcc/
http://www.afconsult.com/sv/bli-inspirerad/artiklar/sa-hindras-infektioner-i-de-nya-operationssalarna-pa-karolinska/