This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Unik lösning återvinner gummidäck

Green advisor

– jackpott för miljön

Runt om i världen samlas kasserade bildäck på hög. Under årens lopp har det handlat om miljontals ton med gummidäck i stadigt växande avfallshögar.

Process för återvinning, miljö
och hälsa


Sedan gummidäckens intåg har återvinning och hantering av gamla däck varit ett stort problem, både ekonomiskt och miljömässigt. Idag finns det en lösning. Med en patenterad metod för hur man utvinner restprodukter från uttjänta däck, erbjuder Scandinavian Enviro Systems en process som gynnar både ny däckproduktion, miljö och hälsa. Under 2000-talet har Scandinavian Enviro Systems projekterat den första kommersiella anläggningen för återvinning av däck.

Att bränna eller gräva ner däck i marken var länge lösningen för att hantera gamla däck - alternativ som ur flera perspektiv är problematiska. Förbränning av däck är ofta svårkontrollerat och genererar en ohälsosam rök. Att gräva ner däck i marken är inte heller ett hållbart alternativ i och med att däck bryts ner mycket långsamt samtidigt som det förorenar marken. En aktuell hälsoaspekt är att Zikamyggan i många delar av världen tenderar att lägga sina larver i stillastående vatten, något som ofta samlas i gamla däck.

Ett brännhett patent

Att kunna återvinna däck på ett effektivt, kontrollerat och hållbart sätt är därför viktigt. Med den så kallade CFC-tekniken (Carbonized by Forced Convection) har Enviro Systems en patenterad lösning i att återvinna däcken genom pyrolys, en process där materialet frigörs och beståndsdelarna kan återvinnas. När däcken hettas upp utan att syre tillförs skapas en porös istället för förbränd produkt, något som möjliggör att materialet kan tas om hand. Genom CFC-processen utvinns kimrök av hög kvalitet, olja, stål och gas från de uttjänta däcken – värdefulla resurser som kan återanvändas.

Processen innebär att däcken värms upp i en reaktor för att materialet ska frigöras och de olika beståndsdelarna separeras. Den patenterade CFC-tekniken möjliggör full kontroll över temperaturen i hela processen. Den termokemiska nedbrytningen i syrefattig miljö innebär att däcken bryts ner med gas istället för att förbrännas.

Kimröken är den främsta restprodukten från nedbrytningsprocessen, en produkt som är en grundkomponent vid tillverkningen av däck. Världsnaturfonden har pekat på att CFC-tekniken bidrar till en avsevärt mer miljövänlig process att framställa kimrök än hur framställningen annars sker, eftersom CO2-utsläppen blir 60 procent lägre.

En unik anläggning för en unik process

ÅF har bidragit med projekteringen av den nya anläggningen för däckåtervinning i Åsensbruk i Dalsland. Den första kommersiella anläggningen för Scandinavian Enviro Systems, som tidigare enbart haft prototypanläggningar.
- Vi har arbetat mycket brett med vår nya anläggning, förklarar Scandinavian Enviro Systems VD Thomas Sörensson. Förutom att i samarbete med ÅF se över själva konstruktionen bearbetar man även löpande ny kunskap om material, elstyrning och riskanalyser i utvecklingen av anläggningen.

- Vi kom i kontakt med Scandinavian Enviro Systems redan 2008 och insåg då potentialen i deras arbete och lösningsmetod, berättar Tomas Lundkvist, projektledare på ÅF. Enviro Systems hade patentet men ingen utvecklad anläggning för sin unika process. Vår största utmaning låg i att få reaktorn för pyrolysprocessen att fungera problemfritt. Processen och tekniken är relativt ny, vilket gör att man hela tiden måste tänka på nya sätt, fortsätter Tomas.

Naturligtvis finns det i grunden en ekonomisk vinning i att kunna utvinna olja, gas och kimrök ur däck, men med pyrolyseringen av däck är kanske miljön den största vinnaren.

- Nu är volymerna så stora att det inte längre går att hantera problemet genom att lagra däcken. Man måste bryta ner dem. Att vi har en process som gör att det är möjligt att inte bara hantera däcken, utan även att återvinna stora delar av materialet är unikt. Genom vår unika CFC-teknik kan vi bidra till en hållbar cirkulär ekonomi med minskad miljöpåverkan och minskade koldioxidutsläpp, konstaterar Thomas Sörensson.

Ett öppet miljöproblem i det fördolda

Vad som begränsar verksamheten idag är inte tillgången till däck, utan att lokalisera köparna av restprodukterna, som kimrök och olja. I vad som långsamt närmar sig ett cirkulärt kretslopp av ett av våra stora miljöproblem går Scandinavian Enviro System i fronten. Både i kampen mot Zikamyggans spridning och mot världens enorma högar av uttjänta gummidäck – i väntan på återvinning.

Kuriosa: 30% av den Zikabärande Aedesmyggan föds i vattenfyllda bildäck*
* Dr. Gerardo Ulibarri, Fil. Dr, medicinsk kemi och ekohälsa, Laurentian University, Sudbury, Ontario.


Branscher