This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Trampa fram i naturen

Green advisor

Stärkt cykelled i Tjeckien

I ett komplicerat projekt i känslig natur bidrog ÅF till att stärka en viktig cykelled mellan olika regioner i Tjeckien.

Städer och cykling är inte alltid kompatibla. När vår planets framtid nu står på spel finns det dock en kraftfull opinion för att göra Europas städer mer cykelvänliga.

För den som inte vill fastna i trafiken är cykling på Europas växande nät av cykelleder ett bra val. ÅF har bidragit till byggandet av en ny cykelled i Tjeckien som har en central roll i det interregionala nätet av cykelleder.

ÅF stod för design, tekniska tjänster och arbetsledning. Miljökraven var strikta eftersom leden går genom ett naturreservat. Ploučnice-projektet sammanbinder därmed staden Děčín med Starý Šachov via en 17 km lång cykelled.

Projektet har efter genomförandet nominerats till den tjeckiska transportstyrelsens konstruktions- och teknikpris på grund av den unika synen på miljöskydd under design- och konstruktionsfasen och på grund av att projektet medförde en mängd miljöfördelar.

Fyra huvudcykelleder

Ploučnice cykelled är en av fyra huvudcykelleder i Ústí-regionen. Den kallas även den gröna cykelhuvudleden och knyter samman regionerna Ústí och Liberec. ÅF medverkade i det avsnitt som börjar i staden Děčín i regionen Ústí och därefter går genom den vindlande dalgången vid floden  Ploučnice, innan den avslutas i byn Starý Šachov.

Svår terräng

Den ursprungliga cykelleden skapades av Tjeckiens turistråd och utgjordes enbart av en smal sträcka intill floden. När cykelledens betydelse växte integrerades den dock med det nationella nät av långa cykelleder.

Innan projektet inleddes hade den svåra terrängen gjort att nästan ingen förutom de mest erfarna och inbitna cyklisterna kunnat använda leden. Det fanns inte heller några alternativa vägar.

 

Strikta miljökrav

Eftersom leden går genom naturreservatet České Středohoří har den utformats så att den uppfyller strikta miljöskyddskriterier. Det första steget i projektet var att göra en miljökonsekvensbeskrivning. Vid en inledande genomgång utformades strikta regler för projektplanering, dokumentation, genomförande, ibruktagande och drift.

Minimal effekt på djurlivet

Projektet hade även olika funktioner för att bidra till skyddet och bevarandet av det lokala växt- och djurlivet. Leden är utformad med hänsyn till fåglarnas häckningsplatser och amfibiernas livsmiljöer. Vägskyltar används för att informera cyklisterna om förekomsten av skyddade arter och om migrationsstråk.

För att uppfylla lokala miljökriterier fanns det vid byggnationen också detaljerade specifikationer om ytbeläggning och arbetet utfördes bara vid de tidpunkter under året då det störde djurlivet så lite som möjligt.

Anläggningsfaserna planerades noga för att inte störa biotoper eller skyddade arter under parningssäsongen och för att minimera luftföroreningar och buller under själva konstruktionen.

Innovativ lösning

73 procent av cykelleden har ett tio centimeter tjockt grusskikt för att bevara traktens höga miljövärde och följa kravet på att integrera leden visuellt och fysiskt i landskapet.

Sådana lösningar används inte ofta i dag. Tekniken är relativt komplicerad och krävande och det krävs en hel del manuell arbetskraft i genomförandefasen. Anläggningsarbetet påverkades också av de tidsbegränsningar som miljökonsekvensbeskrivningen medförde. Detta gjorde att inget arbete som kunde störa biotoperna kunde utföras mellan den 1 mars och 15 augusti.

Nära samarbete

Trots strikta krav och okonventionell konstruktionsmetod kunde projektet slutföras framgångsrikt tack vare det nära samarbetet mellan designer, entreprenörer och tekniska besiktningsmän. Resultatet av de gemensamma ansträngningarna är en kvalitetsprodukt som uppfyller höga användarkrav och optimerar den färdiga produktens livstid.

Den nya cykelleden är nu en viktig del i nätet av cykelleder i Tjeckien. Nätet har betydelse för utvecklingen av hållbara transporter i Ústí nad Labem-regionen och för utvecklingen av städer och cykling i harmoni med varandra!


Kompetenser


Branscher