This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Case

Trafik utan olyckor 2020

Volvos 2020-vision har inlett en helt ny era av teknisk utveckling av passiva och aktiva säkerhetssystem. ÅF är redan ledande expert på området.

Forskningsprojektet

Non-Hit Car & Truck (NHCT) startades för att bidra till Volvos Vision 2020 om att ingen ska dödas eller bli allvarligt skadad i en ny Volvo år 2020. 

ÅFs projekt med NHCT inleddes för att bedriva forskning inom sensorfusion och undersöka möjligheterna att skapa 360° synfält runt fordonet. Projektets mål var också att ta fram en manövreringsgenerator som kan beräkna den bästa vägen för att undvika olyckor.

Experter på aktiv säkerhet

ÅF har 75 skickliga ingenjörer och experter inom aktiv säkerhet och såg NHCT-projektet som ett utmärkt tillfälle att delta i forskning om framtida teknik som kan användas för att rädda liv, minimera svåra skador och skapa en säkrare miljö för såväl fotgängare som förare.

Projektets resultat kommer att bidra till Vision 2020. Det unika samarbetet mellan industri, högskolor och andra tjänsteleverantörer var också ett av skälen till att ÅF, med expertkunskap inom sektorn, såg projektet som en viktig möjlighet att stärka området i Sverige.

ÅF blev snabbt ledande partner i arbetet med att utveckla en ny plattform för sensorfusion och för ett helt nytt koncept för tester och simulering av trafikscenarier kring aktiv säkerhet.

Fördelar

Forskningsbudgeten var fastställd till cirka 80 MSEK, varav 54 procentfinansierades av Vinnova och 46 procent av investeringar från tjänsteleverantörer, industri och högskola.

ÅF har investerat cirka 15 000 forskningstimmar i projektet. Vi har nu tagit ett ännu större kliv för att bli den främsta konsultfirman när det gäller att utveckla aktiv säkerhet, som ju är ett av våra fokusområden.

Aktiv säkerhet utvecklas hela tiden och området kommer att expandera allt snabbare på grund av funktionernas och sensorernas allt större komplexitet. Ett viktigt resultat av ÅFs forskning har varit tillkomsten av sensorfusionsplattformen. Den gör att man enkelt kan växla mellan olika sensorer och sensorleverantörer så att OEM-företagen alla lägen kan använda bästa tillgängliga sensorer på marknaden.

ÅF såg också till att man med hjälp av den nya sensorfusionsplattformen och avancerad sensorteknik kunde skapa ett korrekt 360° synfält runt fordonet. De många forskningstimmarna från ÅF ledde även till utvecklingen av en revolutionerande metod för testning av aktiva säkerhetssystem med hjälp av "falska mål" i en fordonsmiljö i realtid. Detta är metoder för att skapa kollisionsscenarier som fram tills nu har varit otänkbara på grund av den stora risken för skador på människor och dyrbar utrustning. Flera nya sensortekniker utvärderades och utvecklades under projekten för att ställa in och testa utrustningen för sensorerna.

Nästa steg i branschen

Autonoma eller självkörande bilar är nästa stora steg inom bilindustrin och forskning från NHCT-projektet kommer att användas för att skapa och utveckla den första generationen av självgående bilar. Självkörande fordon är också ett område där ÅF investerar mycket för att utveckla färdigheter och förfogar redan i dag över ledande expertis.

ÅF har flera pågående uppdrag för Volvo Car Corporation inom autonom och automatisk körning, inklusive projektet Drive Me, där målet är att ha 100 självkörande bilar i Göteborg senast 2017.

Till följd av ÅFs medverkan i projektet har företaget fått en ledande position som konsult inom aktiv säkerhet och sensorfusionsteknik. Sensorfusionsplattformen kommer att skapa möjligheter för ny forskning och framtida innovationer. Detta kan i sin tur bidra till att Sverige blir en ledande global exportör av fordonssäkerhet.


Kompetenser


Branscher