This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Rätt belysning till rätt pris

Green advisor

ÅF gör att norska kommuner kan lysa vägen framåt

Norska vägverket beslutade att göra en djupgående analys och utvärdering av tillgänglig belysningsteknik på inom vägbelysningsområdet.

Orsaken bakom analysen är att Norge måste spara energi och öka säkerheten på vägarna. Samtidigt är kostnaden för vägbelysning i Norge över en miljard norska kronor, bara för elektricitet, under ett år. ÅF Lighting fick uppdraget att undersöka hur de norska vägarna skulle kunna belysas på ett effektivare, miljövänligare och säkrare sätt i framtiden. Resultatet visar att det finns potential till enorma besparingar genom att välja rätt ljuskälla.

Norska Vägverket gav ÅF i uppdrag att starta ett forskningsprojekt bestående av en marknadsundersökning, en forskningsstudie och en benchmarkanalys av ett stort antal tillgängliga LED-baserade ljuskällor som är tillgängliga på den nordiska marknaden idag.

Hittills har LED-marknaden kännetecknats av en låg transaparensnivå på grund av en brist på branschstandarder. Detta projekt ritar om kartan, eftersom det skapar utgångsvärden för olika ljuskällor i förhållande till varandra. Projektet är i detta hänseende den första grundliga analysen som presenterar en heltäckande översikt av den aktuella LED-marknaden.

Projektet har rönt stort intresse från kommuner i de nordiska länderna, eftersom det kommer att tillföra fristående nya insikter och metoder för hantering av utbyte av ineffektiv och gammal belysningsteknik till ägare av gatubelysningar. Studien kommer att ge kommunerna möjlighet att välja rätt belysning till rätt pris för deras specifika behov och därmed ge dem möjlighet att spara pengar och energi samt rädda liv.


Kompetenser


Branscher