This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Rätt belysning ger bättre arbetsmiljö

Green advisor

När ÅF flyttade in i en helt ny lokal i Malmö, såg ÅFs prisbelönade ljusdesigners stora möjligheter att förbättra ljussättningen för att öka anställdas välbefinnande och sänka kostnaderna för elförbrukningen.

Sverige måste sänka sin energianvändning med 20 procent till 2020 för att nå EU:s klimatmål. I dag går nästan 30 procent av all vår elanvändning till belysning. Besparingspotentialen är enorm. Men att investera i smart belysning är inte bara lönsamt för plånboken och för miljön, utan också för människors välbefinnande. När ÅF flyttade in i en helt ny lokal i Malmö, såg ÅFs prisbelönade ljusdesigners stora möjligheter att förbättra ljussättningen för att öka anställdas välbefinnande och sänka kostnaderna för elförbrukningen.

Ljus en nedprioriterad fråga i nybyggnationer

Belysningens betydelse för människors välbefinnande är ett område som fått allt mer fokus i forskning under de senaste åren. Rätt belysning gör oss effektivare, piggare och minskar kostnaderna för sjukskrivningar. Forskning från Lunds universitet visar också att människor känner sig mest positiva vid lagom mycket ljus och mest negativa och sämst till sinnes i en mycket ljus omgivning. Jim Collin, ljusdesigner på ÅF med expertis inom att skapa tilltalande och visuellt optimerade ljusmiljöer, berättar att trots att belysningsfrågan har fått ökat fokus inom forskningen de senaste åren tenderar den att glömmas bort i nya byggnationer.

- Belysning behandlas ofta som något rent tekniskt idag. Men ljus är alltid en symbios mellan teknik, estetik och välbefinnande. Så länge vi bara behandlar det i rent tekniska termer kommer frågan aldrig att få högre prioritet, säger Jim.

Nya, allt mer effektiva och allt smartare lampor utvecklas hela tiden. Med dess höga energieffektivitet har LED-lamporna, en japansk uppfinning som belönades med Nobelpriset i fysik 2014, lett till en global ljusrevolution. ”Den vanliga glödlampan lyste upp hela 1900-talet, LED-lampan kommer att lysa upp 2000-talet” skrev Kungliga Vetenskapsakademien i sin motivering. Att skapa en LED-lampa som ger ifrån sig ett varmt, vitt ljussken som går att använda i hemmet, var en utmaning för forskare i mer än 30 år. 

Nya lokaler i Malmö

I april 2013 flyttade ÅF in i en helt nybyggd lokal i Malmö. I samband med inflyttningen märkte ÅFs ljusdesigners att ljussättningen i byggnaden var i stort behov av förändring. Belysningen kändes varken optimal ur arbetsmiljösynpunkt eller energibesparingssynpunkt. Dessutom kändes miljön inte tillräckligt representativ, med tanke på vad ÅF arbetar med, nämligen att skapa energieffektiva, användarvänliga och vackra miljöer utifrån ett holistiskt perspektiv.

Med målet att spara hela 80 procent energi beslutade sig ÅFs ljusdesigners tillsammans med elavdelningen för att förbättra ljussättningen och därmed skapa en funktionell och trivsam arbetsmiljö. För att uppnå målet delades den 350 kvadratmeter stora kontorsytan upp i tydliga mindre rum, både med hjälp av armaturplacering och ett bra styrsystem.

- Då våra projekt alltid har människan i centrum var det viktigt att det skulle finnas möjlighet till en individuellt ljusbehovsanpassad arbetsmiljö. Forskning visar att när individen får bestämma över sitt eget ljus ökar välbefinnandet och därför installerades en varierad belys-ningslösning där varje ljuskälla är individuellt styr- och reglerbar, berättar Jim.

Energianvändningen sjönk med 92 procent

Teamet tog möjligheten att använda sig av den senaste LED-tekniken och kompletterade med mindre inslag av traditionella glödlampor och lysrör. På så sätt skapades en varierande ljusmiljö som både skapade en god arbetsmiljö och representerade ett gott exempel för ÅFs kunskapsområde inom belysning.

Resultatet av arbetet blev över förväntan. De nya belysningslösningarna, har jämfört med de tidigare, bidragit till att energianvändningen sjunkit med hela 92 procent, vilket betyder att investeringen är återbetald inom sju år. Dessutom har kontorsmiljön blivit vackrare och mer inbjudande vilket ökat trivseln bland de anställda. 


Kompetenser


Branscher