This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

På väg mot utsläppsfria transporter

Green advisor

År 2045 ska Sveriges transportsektor vara helt fossilfri, och nu pågår en febril aktivitet för att förverkliga visionen. Ett innovationskoncept med stor potential är elektrifierade motorvägar, där en elektrifierad körsträcka möjliggör fossilfri körning av lastbilar. År 2016 invigdes världens första elmotorväg i ett pilotprojekt i Gävle, där en två kilometer lång vägsträcka längs E16 elektrifierades. Tillsammans med ÅF utvecklar Scania nu fler lastbilar för att testa tekniken.

Utgångspunkten för tekniken är en hybridlastbil som kompletteras med en så kallad strömavtagarmodul. Via kontaktskenor överförs ström från vägsträckans kontaktledning till strömavtagaren på lastbilens tak. ÅF arbetar med utvecklingen av en modul som ska kyla den likströmsomvandlare som reglerar strömmen som används för att driva lastbilen och ladda batterierna. 

Scania är först i världen med att ha en hybridlastbil som drivs av ström från en kontaktledning i trafik på allmän väg.

Elhybrider ger stora miljövinster

Jämfört med en vanlig förbränningsmotor har elhybriden mycket bättre verkningsgrad – energieffektiviteten blir nära dubbelt så bra. Dessutom kan elen som används komma från helt förnybara energikällor. Eftersom förbränningsmotorn dominerar ljudbilden i en vanlig lastbil blir bullernivån också lägre i en hybridlastbil – och körupplevelsen därmed behagligare.

Fördelen med elhybriden är flexibilitet; lastbilen kan köra på grön el på elvägen, precis som ett tåg. Samtidigt kan den ladda batterierna för att köra vidare på grön el utanför elvägen. Beräkningar visar att en elektrifiering av tre procent av Sveriges mest trafikerade vägar för godstransport skulle kunna ge en bränslebesparing om 25 procent.

”För att få störst effekt bör man elektrifiera de vägar där det går mycket trafik på liten yta. Sandviken utanför Gävle är ett sådant ställe, där hundratals lastbilar kör samma sträcka varje dag. Om elvägarna blir verklighet är nästa steg att koppla ihop dessa trafikkluster med varandra”, fortsätter Christer Thorén.

Fossilfri transportsektor i sikte

Elektrifierade motorvägar kan mycket väl bli en del av framtidens trafiksystem. Den politiska viljan att transformera transportsektorn är stark och talar för lösningar som Scanias hybridlastbil. Forskning inom fossilfria färdmedel är ett prioriterat område, miljözoner har redan införts på flera platser och det ser allt mer ut att bli ett dieselförbud inom EU.

”Förändringar som för bara några år sedan tycktes otroliga är nu på väg att bli verklighet. Att göra transportsektorn helt fossilfri är ett högt uppsatt mål som kräver stora insatser, och vi ser ett stort intresse för våra tjänster på det här området”, säger Thomas Sederholm som deltar i projektet hos ÅF.


Branscher