This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

När mat möter marinbiologi

Green advisor

Ljuset har en påverkan på livet under vattnet. Europas första undervattensrestaurang ska använda ljuset för att främja havets biologiska mångfald – och samtidigt lära besökarna om havsbruk.

Den enorma betongklossen ser ut att vara på väg att glida ner mot havsbotten där den lutar sig mot Lindesnes klippor, halvt nedsänkt i Nordatlanten (se omslagsbilden). Byggkroppen går ton i ton med omgivningen och smälter samman med den karga naturen. Under – Europas första undervattensrestaurang, och samtidigt ett forskningscenter för marint liv – är en stilsäker hyllning till det vilda kustlandskapet på Norges sydspets.

”Vi vill skapa en unik gastronomisk upplevelse som förändrar besökarnas sätt att se på havet”, säger Stig Ubostad, ägare och projektledare för restaurangbygget.

I mars 2019 väntas Under stå klart. Fem meter under vattenytan kommer besökare att kunna njuta av fine dining samtidigt som de blickar rakt ut i havet. Men Under är långt ifrån ett akvarium: byggnaden ska med tiden bli en del av den marina miljön och en hemvist för havets arter. Den grova betongytan är konstruerad för att attrahera musslor som på sikt ska förvandla restaurangen till ett artificiellt rev, som både renar havet och lockar till sig andra arter. Målet är att öka den biologiska mångfalden, och när restaurangen står färdig ska den också fungera som en forskningsplats för marinbiologi.

Ljus kan locka fisken

Bakom designen står arkitektbyrån Snøhetta. ÅFs ljusdesigners ansvarar för allt som har med byggnadens belysning att göra, inomhus och i vattnet. Det handlar om ljusdesign: hur ljuset upplevs, dess konstruktion och hur det styrs i olika delar av restaurangen. Forskning visar att ljuset har stor påverkan på ekosystemen i havet, och eftersom människor ofta bosätter sig längs kuster och nära vattendrag är dessa områden särskilt ljusexponerade. Allt ljus har emellertid inte samma effekt – hur fisken reagerar beror på mängden ljus och ljuskällans spektralfördelning. Med stöd av marinbiologer, som också deltar i projektet, undersöker ÅF hur ljussättningen ska utformas för att bidra positivt till havsmiljön.

”Havslevande arter påverkas olika av olika typer av ljus – till exempel om det är rött eller blått – och av mängden ljus. Det testar vi i det här projektet. Vi vill använda så lite artificiell belysning som möjligt. Byggnaden är utformad för att nyttja sol- och himmelsljus i så hög utsträckning som det går”, säger Morten Jensen, ansvarig för projektets ljusdesign hos ÅF.

ÅFs Liquid light – en flytande ljuslösning

Även inne i restaurangen har ljussättningen fått ett stort fokus. Belysningen ska ge besökaren en känsla av att vara en del av den marina miljön. Gästen ska kunna se så mycket som möjligt av havet utanför, utan att det förvandlas till vad Morten kallar en ”disneyfierad ljusshow”. Varje detalj i ljussättningen finkalibreras mot omgivningen: hur belysningen reflekterar mot havet och inredningen, hur maten på tallriken ser ut när den träffas av ljuset. Till sin hjälp har ÅF ett helt nytt, egenutvecklat ljuskoncept – Liquid light.

”Liquid light är en ny lösning som vi själva tagit fram, där ljuset ’flyter med’ i ett rum dit det behövs. Ljuset förändras kontinuerligt, men subtilt, genom att läsa av hur människor rör sig i lokalen och ta in solljuset utanför. Vi använder LED-belysning som sitter i en matris i taket och som består av små ljuskällor med hög bländningskontroll, vilket gör dem nästintill osynliga för besökarna. Rent tekniskt innefattar Liquid light flera olika tekniska lösningar, det unika ligger i hur de kombineras. Infraröda sensorer läser till exempel av värmerörelserna, medan akustiska detektorer reagerar på ljudfrekvenser i lokalen. All insamlad data transformeras genom en kraftgenerator, och skapar olika lager av flytande ljuseffekter. Det är ett energibesparande koncept som gör att vi kan harmonisera ljuset inomhus med naturen och årstiderna utanför”, förklarar Morten Jensen.

Handlar om psykologi

Vattnet runt restaurangen är kallt och mörkt och havet kan upplevas som skrämmande. Att behålla det naturliga ljuset och samtidigt skapa en trygg atmosfär nere på havsbotten är en av projektets svåraste uppgifter.

”Ljussättning handlar alltid om att framhäva arkitekturen på rätt sätt, men den här gången handlar det också mycket om psykologi. Hur kan vi bidra till att folk känner sig säkra när de sitter under vattnet? Vi har hämtat mycket kunskap från liknande projekt där det finns väldigt lite dagsljus och upplevelsen påminner om den här, till exempel tunnelbyggen”, säger Morten.

Delägaren Stig Ubostad hoppas att ett besök på restaurangen ska bli en helhetsupplevelse som ökar intresset för livet i havet och hur vi använder havets resurser.

”Det är få som känner till vad som finns i de norska vattnen, det är mörkt och färglöst. Livet under vattnet följer årstiderna ovan och besökarna kommer att märka detta. Maten ska följa säsongerna, och genom det som finns på tallriken vill vi sprida kunskap om havsbruk.”


Branscher