This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Minskade utsläpp

Green advisor

Effektiva vägtransporter bereder vägen för minskade utsläpp

Allt eftersom efterfrågan på varor ökar, ökas också behovet av transporter. Ett energieffektivt svar på morgondagens varutransporter är färre lastbilar och tyngre laster - en lösning som också ökar säkerheten på vägarna.

Lösningen kallas Duo2 och är resultatet av ett forskningssamarbete mellan flera företag inom transportindustrin och svenska myndigheter. Syftet med projektet, ett gemensamt initiativ av Volvo AB, Transportstyrelsen och DB Schenker samt flera andra företag, är att undersöka potentialen för effektivare transport av blandad last på det existerande vägnätet. Detta omfattar provning av längre och tyngre fordonskombinationer än de som för närvarande är tillåtna i Europa. För närvarande är gränserna i Sverige 25,5 meter och 60 ton lastvikt, medan huvuddelen av Europa har 18,75 meter och 40 ton som gränsvärden.

Längre långtradare och tyngre laster

Duo2-projektet testar två fordonskombinationer. Den första, Duo-Trailer, är en dragbil med två påhängsvagnar. De båda påhängsvagnarna kopplas ihop med en dolly, det vill säga en liten släpkärra med två axlar, koppling och vändskiva. När det är helt sammansatt är fordonet 32 meter långt och har en bruttovikt på upp till 80 ton när det är helt lastat. Det andra Duo2-fordonet, Duo-CAT, planeras tas i trafik under våren 2015. Ekipaget består av en lastbil med två mittaxlade släpkärror. Detta kallas växelflaksekipage; såväl lastbilen som släpkärrorna har avtagbara skåp med utfällbara ben som kan användas för att ställa skåpet på marken. 

Större lastbilar – lägre utsläpp

Många timmar och mycket arbete har lagts ner på att följa upp sambandet mellan lastvikt och bränsleförbrukning. Detta är ett av kraven från logistikföretaget som deltar i projekten. Resultatet av de värden som erhölls från Duo-Trailern på provsträckan är obestridliga – bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp är båda 27 % lägre än från europeiska standardekipage. Av dessa tester förefaller det som om Duo2-fordon inte bara gör varutransporter mer effektiva och bidrar till säkerheten på vägarna, de minskar även energiförbrukningen och åkeriets kolspår.


Expertis i framkant

ÅFs omfattande expertis inom fordonsindustrin är ovärderlig i forskningsprojektet Duo2. ÅF har varit en del av Duo2-projektet sedan starten 2013. De tjänster man har levererat har varit konstruktion, packning i CAD av såväl lastbil som släpkärror samt ledning av tillverkningen av släpkärror. ÅFs design- och analystekniker har också bidragit med back-office-funktioner som gäller de släpvagnar som ska användas i Duo-CAT-projektet.

Läs mer om det här projektet i den senaste Green Advisor Report.


Branscher