This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Miljön vinnare med rätt design

Green advisor

Lika länge som motorfordon har funnits har jakten på det perfekta, strömlinjeformade fartmonstret funnits. Snabbare, smalare och snyggare har varit ledorden för att minimera luftmotståndet och maximera farten.

Volvo Cars har tillsammans med ÅF utvecklat en konceptbil som ligger på 0.20 Cd luftmotståndskoefficient, bilbranschens magiska gräns. Volvo Cars har tagit taktpinnen för den aerodynamiska utvecklingen, men med ett annat mål i blicken. En smartare design för ett bättre klimat.

Volvo Cars och den magiska gränsen

Sambandet mellan luftmotstånd och utsläpp är tydligt och ett reducerat luftmotstånd innebär minskad bränsleförbrukning vilket ger lägre utsläpp. Grundekvationen är simpel. En förbättrad aerodynamik på omkring 30 procent ger 15 procent lägre bränsleförbrukning.

En effektiv, aerodynamisk bil har länge varit intressant för Volvo Cars. Målet är att nå en luftmotståndskoefficient motsvarande Cd*= 0.20. Det är en magisk gräns i bilbranschen. Ju lägre siffra, desto mindre påverkan. För en jämförbar produktionsbil ligger Cd på omkring 0.31.

- Tillsammans med ÅF har vi nu utvecklat en konceptbil som ligger på 0.20, säger Alexander Broniewicz, projektledare på Volvo Cars.

Luftmotstånd och utsläpp
hänger ihop

Aerodynamik är nyckeln till en mer klimatsmart personbil.

- Bilens proportioner, chassi, kaross, däck och fälgar, allt påverkar luftmotståndet. Det handlar om att arbeta med alla delar och skapa mjuka övergångar och undvika störningar i luftödet, förklarar Per Hamlin, analysingenjör på ÅF.

För att ta fram konceptfordon som är strömlinjeformade, bränsleeffektiva och som ser ut som moderna Volvofordon har ett nära samarbete varit nödvändigt. Volvo Cars designavdelning har varit involverade i projektgruppen från start. Man tog fram en virtuell bil för att i datorprogram testa olika aerodynamiska lösningar för optimalt luftmotstånd. Det byggdes även en fullskalig prototyp i lera som testades i Volvos vindtunnel, som gav de slutgiltiga resultaten.

Volvo Cars har stått för projektledningen och ÅF har ansvarat för de strömningstekniska beräkningarna och analysarbetet, vilket är grunden för att kunna designa bilen på rätt sätt

- I många avseenden kan bilens design och aerodynamik bidra mer till minskade utsläpp än förändrade motorer. Det är en förenklad bild av att utsläppen enbart har med fordonets motor att göra eller nya varianter av bränslen, menar Per Hamlin analysingenjör på ÅF.

Den så kallade drömgräns som nåtts för konceptbilens luftmotståndskoefficient hos Volvo Cars är en siffra som får visa på projektets framgång. Men den stora vinsten ligger enligt Alexander Broniewicz på samarbetsformen snarare än slutresultatet.

- När vi har provat och utvecklat en rad olika projekt tillsammans med designavdelningen uppstår ännu bättre resultat. Det tar vi med oss in i framtiden.

* Cd står fö̈r Coefficent of Drag och representerar den aerodynamiska kraften som påverkar ett fordon i rö̈relse.

 

 


Branscher