This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Gröna utsikter för framtidens studentboende

Green advisor

Inte sällan är det våra gemensamma grönområden som får stryka på foten när städer ska förtätas och byggas ut. Men det går att lösa bostadsbristen utan att inkräkta på landskapet – tvärtom kan bebyggelsen bidra till att främja miljömässiga värden. ÅF deltar i utvecklingen av BaseCamp Lyngby utanför Köpenhamn, ett spektakulärt studentboende där naturen fått diktera villkoren.

”Byggbranschens svar på behovet av prisvärda boenden för unga är vanligtvis att bygga mindre, med sämre materialkvalitet och lägre standard. Vi tänker annorlunda och bygger kvalitativa boenden som dessutom adderar värde för allmänheten och naturen runtomkring”, säger Lars Hagstrøm.

Han är skandinavisk utvecklingschef för studentbostadsbolaget Base-Camp Student, som tillsammans med ÅF och arkitektbyrån Lars Gitz utvecklar en studentfastighet i byn Lyngby strax utanför Köpenhamn. På många sätt liknar BaseCamp Lyngby ett helt vanligt studentboende, med egna sovrum för studenterna och gemensamma utrymmen för umgänge. Arkitektoniskt är fastigheten dock något helt annat.

”Vi hade två önskemål till ÅF och Lars Gitz: byggnaden ska vara spektakulär och projektet ska genomsyras av naturmässiga och sociala värden. Det var viktigt för oss med en öppen och inbjudande konstruktion som både de boende och resten av Lyngby kan ha glädje av”, säger Lars.

Parkområde på taket

År 2020 väntas fastigheten stå klar, men redan 2018 tilldelades Base-Camp Lyngby det prestigefyllda Projektpriset, en av fem utmärkelser som årligen delas ut av det nordiska mediehuset Estate Media till tongivande byggprojekt. Den 41 000 kvadratmeter stora fastigheten är uppförd i sex stegrande våningsplan och slingrar sig genom landskapet. Ovanpå taket planeras en stor, grönskande park som ska vara öppen både för de boende och för allmänheten. Viljan att skapa ytor där olika grupper i kommunen kan mötas präglar hela projektet. Som en del i att främja den sociala hållbarheten kommer BaseCamp Lyngby också att inkludera ett äldreboende, där seniorer lever sida vid sida med studenterna och delar vissa gemensamma utrymmen.

”Lyngby kommun gillade idén med en park som är öppen för alla, inte bara för de som bor där. Det här projektet ger mycket tillbaka till byn, samtidigt som naturen bevaras i hög utsträckning”, fortsätter Lars Hagstrøm.

Bidrar till den biologiska mångfalden

Just samspelet med landskapet är bärande för projektet. Den stegrande, 700 meter långa gräsbeklädda vägen som leder upp till parken på husets tak bekräftar bilden av att det är naturen runtomkring som dikterar villkoren för projektet och inte tvärtom. Parkområdet sträcker sig över hela fastigheten och får byggnaden att smälta samman med terrängen till en grön helhet. ÅF är rådgivande ingenjör genom hela processen, med ansvar för bland annat markarbeten och lösningar för konstruktion, elektricitet, VVS, energi, ventilation och avlopp. Ingenjörernas arbete har handlat mycket om att hitta lösningar som inte bara minimerar påverkan på omgivningen, utan också bidrar till den positivt.

”Det gröna taket absorberar och tillvaratar regnvattnet och på så sätt minimeras belastningen på avloppssystemet. Vi har undvikit helt asfalterade vägar och parkeringsplatser utan istället lagt vägbeläggning med en öppen struktur där gräs planteras mellan plattorna. Vi bevarar grönskan samtidigt som belastningen på naturen minimeras”, säger Karl Henrik Elkjær, senior projektledare på ÅF.

Parken på taket är områdets hjärta – en oas där såväl människor som djur och växtlighet ska trivas.

”Vi samarbetar med en landskapsarkitekt som har lagt fram förslag där parken får en bred blandning av olika typer av växtlighet, som perenner, träd och gräs. Det slutliga förslaget är inte klart än, men tanken är att skapa en varierad flora som lockar till sig både fåglar och insekter och på så sätt främjar den biologiska mångfalden”, fortsätter Karl Henrik.

Främjar både sociala och miljömässiga värden

Kollektivboendet lyfts ofta fram som en miljövänlig boendeform – när fler människor delar på ytor, tvättmaskiner och köksattiraljer kan energi och resursanvändningen minska. Samtidigt främjar boenden som BaseCamp Lyngby sociala värden genom ökad samvaro. I ljuset av en eskalerande bostadsbrist på många håll – och ett ökande intresse för hållbarhet och delningsekonomi – är kollektivboenden kanske svaret på framtidens bostadsutmaningar. Oavsett är BaseCamp Lyngby i sin unika skepnad ett spännande exempel på vad som händer när sociala och miljömässiga faktorer ger stöd åt varandra istället för att ställas som motpoler.

”Vår vision är att det här ska bli ett besöksmål för hela Köpenhamnsregionen, ett socialt område som formar studenternas liv och ger plats för hela Lyngby att mötas”, säger Lars Hagstrøm.


Branscher