This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Fjälltoppar och fiskelycka

Green advisor

Akvakultur – odling av fisk och skaldjur – är den snabbast växande livsmedelssektorn i världen. Men fiskodlingarna leder ofta till föroreningar och andra lokala miljöproblem. Går det att tillgodose den stigande efterfrågan på fisk och samtidigt se till att produktionen sker på ett miljövänligt sätt? En lösning finns i de schweiziska alperna.

Maten är en av framtidens stora knäckfrågor. Fram till 2050 väntas efterfrågan på livsmedel dubbleras, en utveckling som ställer nya krav på hur vi producerar och konsumerar mat. Akvakultur är en av de snabbast

växande livsmedelssektorerna i världen just nu. Den stigande efterfrågan på fisk och skaldjur drivs framförallt av tillväxtekonomier med en växande medelklass, och har gjort fiskodling till en global industri med enorm betydelse för utvecklingen i många delar av världen.

Men fiskodling är inte problemfritt. På många håll används stora mängder antibiotika och gödningsmedel för att förebygga sjukdomar och maximera fiskens storlek. När bekämpningsmedel från fiskodlingar läcker

ut i vatten och mark kan det få förödande konsekvenser för miljön. Fisk som odlas i bassänger på land – något som blir allt vanligare – påverkar inte omgivningen på samma sätt, men är i regel energikrävande och innebär att fisken måste fraktas mellan olika odlingar under sin livstid – i sig något som bidrar till utsläpp.

600 ton fisk

Å ena sidan en viktig inkomstkälla för många, å andra sidan potentiellt stor negativ miljöpåverkan. Går det att utnyttja potentialen hos odlad fisk utan att miljön tar skada? En som tror sig funnit svaret är den brittiske affärsmannen Julian Connor. Han är VD och grundare av Swiss Lachs, ett unikt pilotprojekt med ambition att transformera akvakulturindustrin. Med stöd av ÅF har han byggt upp Schweiz första landbaserade laxodling – mitt i det alpina landskapet.

Anläggningen, belägen i kommunen Lostallo, blev klar 2016 och har kapacitet att producera 600 ton atlantlax per år. Med innovativ teknologi och smart användning av naturresurserna har odlingen väsentligt lägre klimatpåverkan än havsbaserade laxodlingar. Vattnet till odlingssystemet är filtrerat grundvatten från den smältande snön på kringliggande alptoppar och återanvänds till 95 procent. Inga tillsatser, kemikalier eller antibiotika används. Avfallet från odlingen levereras sedan till en biogasanläggning.

Mindre stress och miljöpåverkan

ÅF i Schweiz har ansvarat för projektledning, teknisk koordinering, arkitektur och design i utvecklingen av anläggningen. Det som gör anläggningen unik är att hela produktionsprocessen, från äggkläckning till rökning av fisken, sker på samma plats.

”Det är inte ovanligt att lax odlas i Norge, processas i Polen och packas i Frankrike, innan den når konsumenten. Det kan ta dagar. Här kan vi göra samma sak på några timmar. Fisken lever hela sitt liv här, i en stabil och mindre stressig miljö, och paketeras sedan på plats. Det minskar klimatpåverkan avsevärt”, säger Claudio Ferro, ansvarig för projektet hos ÅF.

I konventionella landbaserade odlingar används en mängd mindre tankar för att hantera fisken under dess olika utvecklingsfaser. I Lostallo lever fisken i samma tank från att den väger 200 gram, med ett konstant tillflöde av vatten. Också det är en viktig hållbarhetsaspekt, menar Claudio:

”Även om fisken har mer utrymme att simma på kräver den här anläggningen ungefär en sjättedel så mycket yta som en genomsnittlig fiskodling på land. Det gör att naturen kan användas till annat och inte exploateras i onödan. Vi har också lagt kraft på att skapa en estetiskt tilltalande byggnad som kompletterar Lostallos vackra natur snarare än stör den”.

Återskapa hela livscykeln

Innovationsnivån ställer höga krav på odlingens tekniska funktionalitet. Det handlar inte bara om att bygga en anläggning – fiskens hela livscykel ska återskapas.

”Utmaningen har varit integrationen av de olika smarta system som anläggningen består av – de olika produktionsfaserna kräver olika teknik som kommer från olika leverantörer. Slutresultatet är ett sammanhängande system som kan övervakas från ett centraliserat styrsystem”, fortsätter Claudio.

I augusti 2018 skördades den första laxen i Lostallo. Intresset från konsumenter, forskare och investerare är stort.

”Det här är ett av de där ’hoppen’ i utvecklingen som vi ibland ser, som transformerar den rådande ordningen. Nästa steg är att ytterligare förbättra hållbarhetsaspekterna, genom att till exempel byta ut den fiskbaserade födan som laxen får mot insekts- och algbaserade alternativ som ger mindre klimatpåverkan”, säger Claudio Ferro.


Branscher