This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Fiber för framtidens innovationer

Green advisor

Fiberoptik möjliggör framtidens innovationer

Det handlar om kommunikation med ljusets hastighet som ger obegränsade möjligheter vad gäller dagens, men framförallt framtidens tjänster, affärsmodeller och arbetsmetoder. Fiber är framtidens digitala infrastruktur.

Ny IT-infrastruktur i Sverige

I Sverige pågår just nu stora satsningar på utbyggnaden av ny IT-infrastruktur. Kopparledningarna som byggdes ut på 1990-och 2000-talet håller på att bytas ut mot framtidens infrastruktur – fiber.

Med fiber färdas kommunikationen med ljusets hastighet och informationen som skickas eller tas emot i fibernätet håller samma kvalitet oavsett hur långt den färdas. Fiber är idag den snabbaste metoden som finns att tillgå för att överföra stora mängder data.

Sveriges bredbandsmål

Fiberutbyggnaden i Sverige står högt på såväl den politiska som den kommersiella agendan. Regeringen har satt ett ambitiöst bredbandsmål. Senast 2020 ska 95 procent av befolkningen ha tillgång till höghastighetsbredband om 100 Mbit/s.

Möjligheterna med en snabb internetuppkoppling via fiber är enorma och spänner sig över samtliga samhällsfunktioner. Enligt en studie som undersökningsföretaget Acreo har gjort uppgår den samhällsekonomiska vinsten av investeringar i fiberinfrastruktur i Stockholmsområdet till 16 miljarder kronor. Nätet har bland annat gett låga bredbandspriser och ökat fastighetsvärdet, skapat jobbtillfällen, och sänkta kostnader för data- och telekommunikation för kommuner och landsting.

- Sverige är ett av de länder i världen som har högst bredbandstäckning och det skapar stora konkurrensfördelar.

Lika viktigt är att nätet är öppet och konkurrensneutralt där alla tjänsteleverantörer är välkomna på lika villkor, säger Björn Rosengren, näringsminister och drivande i bredbandsfrågan i början av 2000-talet.

Samverkan skapar nya möjligheter

De senaste årens teknikutveckling och snabba internetuppkoppling har skapat helt nya sätt att konsumera varor och tjänster. Genom IoT (Internet of Things) – sakernas Internet – är fler och fler prylar uppkopplade mot internet: smarta klockor, förarlösa bilar och hushållsapparater som kan styras via appar, är bara några av de intelligenta prylarna som utvecklats de senaste åren. Ericsson tror att det år 2020 kommer att finnas 50 miljarder internetuppkopplade saker i världen. De nya tekniska innovationerna har utvecklats i samarbete mellan entreprenörer, offentligheten och akademin, i en kontext där tekniken sätts in i ett större affärssammanhang och värderas utifrån ett samhällsperspektiv.

Ett av de samhällsområden där de nya tekniska innovationerna har resulterat i stora möjligheter och effektiviseringar, är inom hälso- och sjukvården. Digitaliseringen av vårdsektorn, genom exempelvis telemedicin som ger möjlighet att utföra operationer på videolänk, har pågått länge, men inte förrän nu har det kommit banbrytande innovationer som berör ett större antal patienter. Ett svenskt exempel på detta är Kry – Sveriges första digitala vårdcentral som öppnade i mars 2015. Konceptet är enkelt. Patienten legitimerar sig elektroniskt på vårdcentralens hemsida, beskriver sina besvär skriftligen och kan antingen välja att vänta kvar i drop-in-kö eller boka en läkartid. Samtal och undersökning av läkare sker sedan genom videokonferens via datorns bildskärm.

Patienter slipper därmed köa med andra krassliga människor i väntrummet och slipper dessutom åka till vårdcentralen. Idag görs närmare 15 miljoner läkarbesök per år inom primärvården i Sverige, något som grundarna av Kry kände att de ville förändra.

− Vi såg ett behov av att öka tillgängligheten och att hitta alternativa lösningar till det traditionella vårdcentralsbesöket. Om fem år tror jag att en femtedel av alla patientmöten inom primärvården kommer ske digitalt, säger Josefin Landgård, VD och medgrundare till Kry.

Kry har nyligen också lanserat en app där patienter får möjlighet att träffa legitimerade läkare direkt i sin smartphone.

- Appen är ett bra alternativ. I och med att internetkapaciteten är så hög ger det patienterna möjlighet att ha tillgång till tjänsten oavsett var de befinner sig, avslutar Josefin.

ÅF och IP-Only satsar

ÅF är involverad i alla de stora nätägarnas satsningar på fiberutbyggnaden i Sverige. En av dessa är IP-Only, en infrastrukturoperatör som både äger, driver och utvecklar fiberinfrastruktur i Sverige. IP-Only samverkar med stadsnäten och kommunerna för att bidra till att Sverige får ett öppet och neutralt nät där alla tjänsteleverantörer får utrymme på lika villkor.

ÅF medverkar i design och planering av hela fiberutbyggnaden – från projektering och byggledning till slutdokumentation och besiktningar. Detta innebär exempelvis att ÅFs konsulter skissar på hela fibernätets utformning, ser till att alla tillstånd och bygglov är klara och har ett helhetsansvar för projektets planering och genomförande.

Fiber till fyra villor i timmen

På uppdrag av IP-Only har ÅF exempelvis dokumenterat och projektlett fiberutbyggnad till villor i Uppsala och projekterat och bygglett IP-Onlys utbyggnad av fiber i Värmland. Tillsammans drar de i genomsnitt fiber till fyra svenska villor i timmen, vilket är en viktig satsning för att uppnå bredbandsmålet. 

- Utbyggnaden av fiber möjliggör att folk vill och kan bo kvar på landsbygden och att företag kan etablera sig utanför de stora städerna, säger Camilla Buzaglo, kommunikationsdirektör på IP-Only.

I takt med att fler och fler samhällsfunktioner digitaliseras är det viktigt att alla människor, oavsett var i Sverige man bor, får samma möjligheter att ta del av digitaliseringen.

- ÅF är en viktig aktör i det nationella arbete som pågår med att nå Sveriges bredbandsmål, säger Gabriel Edelbrock, sektionschef på ÅF.

Bidrar till bredbandsmålet

Med bara fem år kvar till bredbandsmålet tror Gabriel att frågan om fiberutbyggnad kommer att prioriteras ytterligare de kommande åren.

- Under de närmaste åren kommer alla kommuner behöva engagera sig i frågan om fiber. Fiberutbyggnaden är basen till all den utveckling som komma skall inom digital innovation och med regeringens bredbandsmål krävs engagemang både från kommuner, länsstyrelser och de kommersiella aktörerna på bredbandsmarknaden, avslutar Gabriel.


Kompetenser


Branscher