This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

En dansk trafikjuvel

Green advisor

I takt med att storstäderna breder ut sig växer också trafikproblemen, med längre köer, mer trängsel och fler trafikolyckor. Ofta stavas lösningen bredare vägar och fler rondeller, men det finns andra sätt att förbättra trafikflödena.

I ett innovativt trafikprojekt i danska Odense har man lyckats minska både bilköer och trafikolyckor, och samtidigt förbättra luftmiljön. Här invigdes i september 2017 norra Europas första Diverging Diamond Intersection (DDI) – en ny typ av vägkorsning som nu vinner mark runtom i världen.

”Odense är Danmarks tredje största stad och har stora problem med trafikstockningar, särskilt vid en viss bro som leder trafik på och av motorvägen. Risken för trafikolyckor var stor och vi insåg att något måste göras”, säger Annette Jørgensen på Vejdirektoratet, myndigheten som ansvarar för alla statliga vägar i Danmark.

Snabbare trafikflöden – bättre för miljön

För att möta det ökade trafiktrycket fanns ett förslag om att riva den befintliga bron över motorvägen och bygga en ny med fler filer, något som skulle bli både kostsamt, resurskrävande och innebära att vägen behövde stängas för ombyggnad. Under en resa till USA fick några medarbetare vid Vejdirektoratet istället upp ögonen för en ny sorts trafiklösning, som gör det möjligt att förbättra trafikflödena utan dyra och tidsödande ombyggnationer av vägen – en så kallad Diverging Diamond Intersection. Finessen ligger i den smarta designen: en DDI är konstruerad så att de båda trafikriktningarna korsar varandra åt motsatt håll.

Trafik som vanligtvis kör på höger sida leds åt vänster, vilket gör det möjligt för bilister att svänga av till vänster utan att behöva stanna för mötande trafik. ÅF fick uppdraget att utforma korsningens trafikljussystem. För att kontrollera hur många bilar som skickas in i systemet och säkerställa en ”grön våg” i båda riktningar, har signalkretsarna här gjorts mycket kortare än i en konventionell korsning.

”Trafiken flyter snabbare här än i en traditionell vägkorsning, och det för i sin tur med sig miljövinster – när bilarna inte behöver stanna upp lika ofta blir koldioxidutsläppen mindre”, säger Lasse Bredtved Lunde-Christensen, trafikingenjör och ansvarig för projektet hos ÅF.

Inga olyckor hittills

Vid en första anblick kan diamantkorsningens design tyckas ologisk, till och med farlig. Vad händer om trafikanterna börjar reflektera över att de kör på ”fel” sida av vägen?

”Vi har gjort många observationer och mätningar av trafikflödet de senaste månaderna, och hittills har vi inte haft en enda olycka. Tvärtom är sådana här korsningar faktiskt säkrare än vanliga korsningar, eftersom vänstersvängar underlättas. Än så länge är responsen från trafikanterna väldigt positiv, det är inte alls lika mycket köer som tidigare”, säger Annette Jørgensen.


Branscher