This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Avfallsupplag fräshas upp

Green advisor

Nya avfallsupplag fräschar upp Vietnams kuststäder

Soptippen Ru Ri är full, och Vietnams regering har pekat ut den som en ”miljöbomb”.

Soptippen är inte kontrollerad, vilket gör att de flesta problem som brukar finnas på liknande, ohygieniska platser även finns här: öppna eller dåligt täckta avfallslager, okontrollerat lakvatten som ger förorenade vattendrag nedströms, okomprimerade avfallsmassor, bränder och stabilitetsproblem, samt sakletare som går omkring på tippen utan något som helst skydd.

Väldigt smutsiga floder i städerna

Att sanera miljön har blivit en viktig målsättning i Vietnam. Fast avfall slängs oftast på soptippar, och väldigt få av dem är hygieniska deponier. Man har beräknat att 70 procent av landets stadsbor får sitt avfall hämtat, men i fattiga områden är det bara mellan 10 och 20 procent av befolkningen som har tillgång till sådana tjänster. Därför är nu vattendragen – främst i storstäderna – väldigt förorenade av både flytande och fast avfall.

Fokus på tre städer

Projektet Coastal Cities Environmental Sanitation, som betalas med ett lån från Världsbankens internationella utvecklingsfond, har utformats för att ge invånarna i de tre medverkande städerna stora samhällsrelaterade fördelar. Ungefär 700 000 människor i städerna Nha Trang, Quy Nhon och Dong Hoi kommer att gynnas av förbättrade miljörelaterade tjänster som rening och upphämtning av avloppsvatten, renhållning och skydd mot översvämningar.

Fyra huvuddelar

Det nya infrastrukturprojektet har fyra huvuddelar:

  • dränering, översvämningsskydd, hygien och avloppsvattenhämtning,
  • reningsverk för avloppsvatten,
  • renhållning och nya avfallsdeponier i alla tre städer, samt
  • förstärkning och stöd vid projektgenomförande, som exempelvis kapacitetsplanering för de renhållningsbolagsom ska ansvara för att driva och underhålla allt detta när det är klart.

Soptippen Ru Ri har funnits i 40 år, och under den tiden har staden den ligger vid, Nha Trang, gått från att vara en enkel fiskehamn till att bli en av Vietnams populäraste kuststäder. Numera flockas turister från när och fjärran på den långa sandstranden som följer den palmkantade bukten.

Förstärkning av renhållning

Under de senaste tre åren har ÅF lett arbetet med att förstärka renhållningsbolagens kapacitet i Nha Trang och Quy Nhon. Syftet är att se till att företagen i respektive stad ska kunna driva och underhålla sina kommande och befintliga faciliteter så effektivt och hållbart som möjligt. Projektet Nha Trang Environmental Sanitation, där man har investerat sammanlagt 90 miljoner US-dollar, ska vara klart i slutet av november 2014.

Snabblösning under tiden

De lokala myndigheterna ville så gärna stänga soptippen Ru Ri att de bad ÅF att ta reda på om den nya deponin Luong Hoa i Nha Trang skulle kunna drivas på ett säkert sätt redan innan dess reningsverk för lakvatten skulle stå klart i juli 2014. Efter en särskild prövning och en fem månader lång analys av vattenreningen på platsen kunde ÅF presentera en teknisk lösning som kunde tas i bruk under tiden, så att Luong Hoa kunde öppnas redan i mars 2014. Då hade ÅF också hunnit slutföra arbetet med att utbilda personal och ledningsgruppen för URENCO, det lokala företag som ansvarar för renhållning i staden, så att de var förberedda på att ta över driften av den nya avfallsdeponin.

På plats varje dag

Sedan Luong Hoa togs i drift har ÅF funnits kvar för att kunna bidra med teoretiska och praktiska råd om hur man bäst sköter en modern deponi. ÅF kommer att fortsätta vara på plats varje dag tills det nya reningsverket för lakvatten tas i drift under den andra halvan av 2014. Då kommer Luong Hoa att vara en fullskalig, miljösäker avfallsdeponi.

Soptippen stängs miljösäkert 

ÅF hjälper också till med arbetet att stänga den gamla soptippen, Ru Ri, på ett miljösäkert sätt. Ett fyra månader långt delprojekt ska minimera riskerna för framtida miljöpåverkan från tippen. Först ska befintliga avfallsmassor omformas och bearbetas. Sedan installeras ett vattentätt skydd och mer än 1,5 meter lera och jord som täckmaterial för att undvika att regnvattnet kommer igenom. Avslutningsvis installerar man dräneringsdiken och gasventiler. Lakvattnet från den stängda soptippen Ru Ri kommer att renas vid en särskild anläggning som byggs vid nya deponin Luong Hoa.

Handböcker och arbetssätt

ÅF hjälper också till att ta fram en handbok för drift och underhåll, där ÅF har skrivit ner vanliga arbetsmetoder för att slippa negativ påverkan från denna ”miljöbomb” och kunna hålla den instängd och säker. Nha Trangs soptipp Ru Ri är snart ett minne blott. 


Kompetenser


Branscher