This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Autonomous drive

Green advisor

Ett nätverk för framtiden

Framtidens hetaste trender är som alltid en omdebatterad fråga. Fordon som kan köra utan mänsklig inblandning kommer ständigt på tal.

- Det råder ingen tvekan om att självkörande fordon är framtiden, berättar David Andersson, sektionschef på Embedded Systems i Göteborg.

Det är fortfarande långt till en framtid där fordonen helt självkörande tar passagerarna från punkt A till B, men fordonsföretagen satsar. Det syns i förfrågningar och i anställningsannonser, liksom på branschträffar och mässor.

- Idag har allt fler fordon någon form av autonomi, som autobroms. Redan det ökar säkerheten på vägarna. Graden av autonomi hos fordonen kommer successivt att att öka.

På ÅF finns de kompetenser som behövs för att bygga ett förarlöst fordon, till exempel experter inom mjukvara, hårdvara och systemsäkerhet inom inbyggda system. För att samla dessa kompetenser och främja intresset har man därför skapat ett nationellt kompetensnätverk för det som kallas Autonomous Drive, AD.

Arbetet i nätverket är konkret och praktiskt och ska ge resultat som kan användas av medarbetare och visas upp för kunder. Första steget har varit att bygga en plattform, en sorts radiobil, att testa och utveckla på.

- Den är grunden till ett helt autonomt fordon, berättar David. Vi kommer så småningom att kunna testa plattformen i olika scenarier.

Plattformen byggdes från scratch, från styrkort och uppåt, vilket också har byggt erfarenhet inom nätverket. Designen och materialet togs fram av gruppen i Göteborg. Likadana plattformar används i Stockholm och Linköping där nätverket också har verksamhet.

- Ett mål är att våra konsulter ska kunna bygga upp sin profil ytterligare inom Autonomous design, berättar David. Förhoppningsvis kommer nätverket att kunna utbilda AD-ingenjörer, vilket vore värdefullt både för konsultens CV och för vår affär.

- Det är också viktigt med den sociala interaktionen, fortsätter han. Många av våra konsulter sitter ute hos kund. Att vara delaktig i projekt som det här ger en möjlighet att samarbeta med kollegorna på ÅF.

Nätverket är öppet för alla intresserade. Som med all frivillig kompetensutveckling på ÅF sker aktiviteterna på kvällstid. Deltagarna får betalt för halva tiden de är på plats, middag – och ett värdefull tillägg till sin cv.


Branscher