This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Så hindras infektioner i nya operationssalarna på Karolinska

En risk vid alla operationer är postoperativa infektioner i operationssåret, ofta orsakade av luftburna bakterier. På Nya Karolinska Solna-projektet har ÅF utvecklat ventilation som ger extremt ren luft och därmed minskar risken.

För att uppnå en extremt ren luft i operationssalen behöver rummet ett eget fläktsystem som renar luften. Traditionellt har man löst det med en teknikvåning ovanför operationssalarna. Den övriga verksamheten i byggnaden har varit tvungen att anpassa sig till operationsrummens placering.

Göran Dalaryd, uppdragsledare på ÅF, berättar om hur de har resonerat för att kunna kombinera flexibilitet och luftrenhet. I operationssalarna gäller CFU 5/m3, alltså att det högst får finnas fem bakteriebärande partiklar i varje kubikmeter luft. Vårdens höga krav har kombinerats med behovet av flexibilitet.

- Ett cirkulationsaggregat har placerats bredvid operationssalarna istället för ovanför som de traditionellt brukar göras, berättar Göran Dalaryd. Genom att utforma byggnaderna med ringmatade installationssystem och med schakt som har tillräcklig kapacitet blir det möjligt att flytta operationssalar och att öppna ytterligare salar. Sjukhusbyggnaderna kommer att kunna anpassas efter verksamhetens behov.

Det räcker inte med ett bra ventilationssystem för att få en ren operationssal. Det viktigaste är hur vårdpersonalen beter sig och vilken typ av specialdräkt de har på sig i operationsrummen. Utrustningens placering och utformning påverkar också luftrörelsen och därmed luftbehandlingssystemets förmåga att plocka upp bakteriebärande partiklar vid operationssåret.

- Den teknik som används vid operationer utvecklas ständigt. Idag används mer medicin-teknisk utrustning och fler operationslampor än för femton år sen, och det är en utveckling som kommer att fortsätta, säger Göran Dalaryd. Vi har tagit höjd för det, liksom för personalens rörelsemönster och kläder.

ÅF har också genomfört en studie kring renhet i operationsrum tillsammans med Locum och Stockholms läns landsting på Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge. Studien har undersökt mikrobiologisk renhet och arbetsmiljö för operations- och interventionsalar med hjälp av datorsimuleringar, labbförsök och genom att studera mätresultat från referensinstallationer.

De senaste tio åren har det varit vanligt med så kallade LAF-tak i operationssalar, vilket innebär att ett kraftigt luftflöde ovanför operationsbordet tränger undan bakteriebärande partiklar. Men utrustning som operationslampor ovanför operationsbordet hindrar luftflödet och försämrar effekten. Alternativet, som används vid Nya Karolinska Solna-projektet är omblandande ventilation. Där använder man utspädning för att få samma mikrobiologiska luftkvalitet i hela lokalen.

Studien har kunnat fastslå att omblandande ventilationssystem av den typ som används i Nya Karolinska Solna-projektet är minst lika bra för operationssalar som LAF-tak.

- Det arbete vi har gjort inom Nya Karolinska Solna-projektet och studien vi har genomfört på Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge tar vi med oss in i framtida projekt. Danderyds sjukhus står på tur att få nya operationssalar, avslutar Göran Dalaryd.