This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Framtidens Oslo tar form

I Oslo pågår för närvarande det största stadsutvecklingsprojektet sedan 1624, då Christian IV lade grunden för den norska huvudstaden.

Stadsdelen Bjørvika i Oslos centrala delar står inför en omfattande upprustning och utbyggnad. Projektet beräknas vara helt klart till år 2035. Redan från början har hållbarhetstanken varit central i den enorma nya stadsdelen där tiotusentals människor kommer att arbeta, bo och umgås.

I Oslos stadskärna, vid havskanten i Oslofjorden, samlades under många år stadens traditionella hamnindustri. Skeppsvarv, lastkajer och båtbodar delade på utrymmet i kvarter där maskinen gavs utrymme på bekostnad av människan. I samband med att industrierna lades ner och lämnade huvudstadens centrala kvarter växte planerna på att utveckla Bjørvika till en levande stadsdel. Stadens myndigheter och ÅF i Norge har i dialog med invånarna utvecklat det moderna Bjørvika som nu börjar ta form vid Oslos strandlinje.

En investering i framtidens Oslo

Projektets byggstart var redan 2003 och flera etapper har eller är på väg att färdigställas. Vid sidan av tusentals bostäder, kulturinstitutioner, affärer och kontorslokaler har ett särskilt fokus lagts på stadsdelens tomma ytor och offentliga utrymmen. Flertalet mindre torg och parker anläggs och integreras mellan de moderna höghusen.

Här arbetar idag 10 000 människor på ett område av 65 hektar. I dagens Bjørvika finns tre kilometer havspromenad, stadens opera, det nya Munchmuseet och nya Deichmanske huvudbibliotek. Kontrasten mot den förra generationens skeppskranar och båtsdockor är slående, säger Geir Lynnebakken, projektledare på ÅF samt general manager för Bjørvika infrastruktur:

- Projektet är av oerhörd storlek och det är många enskilda faktorer som sticker ut. Det jag tar med mig är synen av stadens invånare som idag kan ta ett dopp i Bjørviken.

Den gamla industrin som på 70-talet började lämna Oslos innerstad lämnade efter sig en dyster historia av utsläpp och skräp på Bjørvikens botten. I projektplaneringen ingick en omfattande sanering av vattenmiljön. Förutom att ha säkerställt den badbara omgivningen ligger ett stort fokus i Bjørvikaprojektet i användningen av miljövänliga byggmaterial och hållbara träval och energieffektiva alternativ. Många olika parter har varit inblandade i utbyggnaden av Bjørvika. ÅFs ansvar handlar i mångt och mycket om ett långsiktigt helhetsperspektiv. När svåra beslut behöver fattas har ÅF uppgiften att se till den breda samhällsnyttan framför den enskilda aktörens.

Hela Bjørvika är en hållbar anpassning för den moderna storstaden. De tiotusentals människor som dagligen kommer att pendla in i området ska kunna göra det till fots, via cykel eller med Oslos kollektivtrafik.

Fortsatt arbete för framtidens stadsdel


I dag är omkring 35 procent av det nya Bjørvika färdigställt och inom de kommande åren kommer Oslos mest moderna stadsdel fortsätta att byggas upp bit för bit. Bland annat ska stadsdelen få ett tillskott på 5 000 nya lägenheter och kontor för ytterligare 20 000 anställda.


Illustration: Estudio Herreros