This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Ett av världens mest energisnåla sjukhus

Med Nya Karolinska Solna-projektet blir Karolinska Universitetssjukhuset ett av världens mest moderna och hållbara universitetssjukhus. Genom att lagra värme och kyla i berggrunden under sjukhuset och genom att ta till vara både spillvärme och utomhuskyla har ÅF bidragit till ett mycket energieffektivt sjukhus.

Ambitionerna med de nya byggnaderna på Karolinska Universitetssjukhuset är höga. Sjukhuset ska erbjuda högspecialiserad vård integrerad med forskning och utbildning av världsklass och samtidigt vara ett grönt sjukhus. Sjukhuset ska designa smart och energieffektivt och använda förnyelsebara energislag i så stor utsträckning som möjligt. Som en del av lösningen används berglagring och värmepumpar för värme- och kylsystem.

Under byggnaderna har 154 borrhål borrats ner till över tvåhundra meters djup. Berggrundslagret är en värmekälla för värmepumparna och en frikylkälla till kylsystemet. Lagret i berggrunden fungerar som en ackumulator som bevarar både värme och kyla. Temperaturen varierar mellan -8 och +15 grader. På vintern tas värmeenergi från lagret, vilket sänker temperaturen på berglagret. På sommaren hämtas kyla från lagret, och temperaturen höjs.

Utöver det här tas den värmeenergi som alstras i byggnaderna om hand, till exempel från tryckluftskompressorer i husen. För kylning används också frikylningsfunktion, då utomhustemperaturen är under + 15 oC.

Genom att använda kombinationen av berglagring, frikylning och värmeåtervinning har man dragit ner behovet av fjärrvärme och fjärrkyla till ett minimum. Det nybyggda universitetssjukhuset använder väldigt lite energi i jämförelse med de flesta andra sjukhus.

Samtidigt som energianvändningen ska vara effektiv och energin miljövänlig så måste elförsörjningen vara säker. Det får inte bli några avbrott, inte ens sekundlånga. Göran Dalaryd är uppdragsledare för ÅFs ansvarsområden på Nya KarolinskaSolna-projektet. Han berättar att som backup-system använder sjukhuset reservkraft och roterande UPS:er, Uninterruptible Power Supply.

- Det betyder att om den inkommande strömmen inte skulle fungera, så tar elenergin från UPS:erna över tills reservkraften har startat och täcker sjukhusets hela behov av eleffekt, berättar Göran Dalaryd.