This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Drönare ska rädda isarna i Arktis

Arktis isar smälter fortare än forskarna kunnat förutse. Nu ska ÅF undersöka hur drönare kan användas i extrema polarmiljöer för att stödja forskningen kring den globala uppvärmningen. “Kombinationen drönare och hållbarhet är väldigt spännande och det finns stora möjligheter”, säger Tor Ericson, affärsansvarig och initiativtagare på ÅF för projektet.

De hastigt smältande isarna i Arktis är en av de mest påtagliga följderna av den pågående globala uppvärmningen. För att stoppa en klimatkatastrof behövs en bättre bild av situationen i de känsliga och svårtillgängliga områdena runt Arktis. I ett nytt stort EU-projekt, med namnet Interact, ska ÅF hjälpa forskarna att besvara frågan om drönare kan användas för att samla in mer och bättre data över polarzonen.

“Vi ska undersöka hur drönarteknologi bäst kan användas i de tuffa arktiska miljöerna. Kombinationen drönare och hållbarhet är väldigt spännande och det finns stora möjligheter”, säger Tor Ericson, affärsansvarig och initiativtagare på ÅF.

Projektet som ÅF ska genomföra inleds i januari och kommer att pågå under hela 2017. I den första fasen kommer ÅF att träffa forskningsstationschefer i Reykjavik och intervjua ledande klimatforskare. Den inledande studien blir omfattande och syftar till att fördjupa bilden av vilka behov som finns samtidigt som dagens drönarteknologi och applikationer kommer att kartläggas.

“Vi undersöker alla typer av drönarteknologier, möjliga typer av sensorer, databearbetningsflöden liksom lagstiftning i olika länder, säger Tor Ericson. ”Det här kommer att göra ÅF till en auktoritet på området.” Studien kommer vidare att svara på vilka utmaningar som finns för att kunna använda drönare i den typen av extrema miljöer som Arktis utgör.

Det är en mängd aktiviteter som skall genomföras och arbetet leds av Tomas Gustafsson, projektledare på ÅF. Bland annat. kommer tre studenter från KTH att vara engagerade genom sina examensarbeten. Med utgångspunkt av analyser och resultat under första halvåret 2017 är planen att skarpa tester skall göras i en nästa fas, under den kommande vintern.

“Då kommer vi att skicka drönare till Arktis”, säger Tor Ericson.
Idag finns huvudsakligen två sätt för forskarna att samla in mätdata. Antingen med satelliter från rymden eller manuellt på fältet, vilka båda har sina begränsningar. Med drönare får man mer högupplösta bilder och mer detaljerad information om ett större område, vilket kan göra att miljöförändringar upptäcks snabbare.

 

Förhållandena på Arktis – det hårda klimatet i kombination med gles befolkning – gör området optimalt att testa teknologin i.

“Drönare som klarar det här klarar det mesta”, säger Tor Ericson och fortsätter:
“Förhoppningen är att kunna knyta ihop drönartillverkare med forskarcommunityn och därigenom bidra till att ge forskarna möjlighet att samla in mer kunskap än idag liksom drönartillverkarna att utveckla bättre lösningar. Det är ett väldigt spännande projekt.”