This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Seminarium Radionavigeringsnämnden

Seminarium med Radionavigeringsnämnden

2019-03-21

Inbjudan till Radionavigeringsnämndens seminarium ”Nyhetsuppdatering från forum och projekt inom Galileo- och PNT-områdena under 2018, samt aktiviteter för ökad samverkan och förbättrat informationsutbyte inom PNT-området.”

Det har nu gått två år sedan Galileo i december 2016 nådde IS-status (IS=Initial Service) och idag (januari 2019) är 18 Galileo-satelliter operationella enligt European GNSS Service Centre. Utformningen av nästa generations Galileo-satelliter är inne i slutfasen och beslut beräknas ske under 2019. EU-kommissionen har beslutat att tillhandahålla en avgiftsfri PPP-tjänst (Galileo High Accuracy Service) med målsättningen att erbjuda en positionsosäkerhet mindre än 20 cm och initialiseringstid mindre än 10 sekunder, tjänsten beräknas vara i operationell drift 2020.

Medlemsorganisationer inom Radionavigeringsnämnden deltar i Galileorelaterade EU-forum och EU-arbetsgrupper, samt i EU-och nationella projekt inom PNT-området. Hur kan vi utnyttja Galileo High Accuracy Service i Sverige? Huvudsyftet med detta RNN-seminarium är informationsutbyte mellan deltagare i olika PNT-aktiviteter, samt en rapportering till övriga medlemmar i RNN-kretsen vad som händer inom PNT-området (PNT=Positionering, Navigering, Tid). Ytterligare ett syfte är att främja samverkan (nätverksbyggande) mellan olika aktörer inom PNT-området.

Anmälan till seminariet

Seminariet är avgiftsfritt för medlemsorganisationer i Radionavigeringsnämnden, för externa deltagare är seminarieavgiften 800 kr +moms.

När: Torsdag 21 mars 2019 kl 09.00 -12.45.
Var: ÅF:s huvudkontor, Frösundaleden 2, Solna.
Anmälan sker till ÅF senast tisdagen den 19 mars 2019

ANMÄL DIG HÄR

Vid frågor, vänligen kontakta rnn@afconsult.com

Program

Program för Radionavigeringsnämndens seminarium ”Nyhetsuppdatering från forum och projekt inom Galileo- och PNT-områdena under 2018, samt aktiviteter för ökad samverkan och förbättrat informationsutbyte inom PNT-området” på ÅF:s huvudkontor, Frösundaleden 2, Solna.

8.30

Morgonfika

 

9.00

Inledning

Jan Johansson, ordförande Radionavigeringsnämnden

 

Galileorelaterade aktiviteter

 

09.10

Nuläge för uppbyggnad och drift av Galileo och EGNOS, samt utformning/beslutsprocess för nästa generation Galileo-satelliter och nya generationen EGNOS

Christian Hånberg, Rymdstyrelsen

09.40

Förnyade testmätningar med Galileo

Lantmäteriet

09.55

Hur fungerar PPP och översikt över globala PPP-tjänster

Samieh Alissa, Lantmäteriet

10.10

Hur kan vi dra nytta av Galileo Commercial Service (CS) i Sverige

 Jan Johansson

10.25

Kaffe/tepaus

 

 

Lägesrapporter för pågående projekt och aktiviteter inom PNT-området

 

10.45

Nulägesrapport för projekten NPAD (Network-RTK for Automated Driving) och PRoPART (Precise and Robust Positioning for Automated Road Transports)

Stefan Nord, RISE (Research Institutes of Sweden)

11.05

STRIKE3 – En resumé av vad som gjorts och vad som vi har hittat

Mikael Alexandersson, FOI

 

11.25

A0REF – AstaZero Referenssystem för positionering

Stefan Nord

11.40

Begreppet Integritet

Samieh Alissa, Lantmäteriet

 

PNT-relaterad FoU vid universitet/högskolor

 

 

11.55

 Chalmers/RISE

Jan Johansson

12.05

KTH

Milan Horemuz, KTH

12.15

Prototyp för RNNs web-sida. Kommande seminarier/konferenser inom PNT-området och aktiviteter för ökad samverkan och förbättrat informationsutbyte inom PNT-området.

Alla, diskussionsledare Jan Johansson

12.45

Avslutning

Jan Johansson