This website uses cookies, you can always erase all cookies from this website.

Plan, vei og bane

Premissgiver for det lange løp

Alle infrastrukturprosjekt starter med en skisse eller idé om hvordan man ønsker at brukere skal bevege seg i samfunnet. Våre ingeniører sørger for at dette omsettes til praktisk gjennomførbare løsninger som bidrar til økt nytteverdi for kunde og sluttbrukere, med bærekraft og trafikksikkerhet i fokus.

Vårt fagmiljø på veiprosjektering er hovednerven i våre infrastrukturprosjekter. Vi leverer prosjektering av alle typer veg-, gate- eller baneprosjekter i alle planfaser - ofte i tverrfaglig samarbeid med våre dyktige kolleger i andre deler av selskapet.

Fagmiljøet som har sine hovedbaser i Oslo og Trondheim og er satt sammen av ingeniører med tung faglig spisskompetanse innenfor vei og bane. Vi jobber for å skape effektive og optimale tekniske løsninger for kundene våre og aller viktigst; fornøyde sluttbrukere.

Referanser