This website uses cookies, you can always erase all cookies from this website.

Energi og miljø

Miljøriktige løsninger skaper resultater

Energibesparende og miljøriktige bygninger skaper merverdi for både byggherre og bruker. Vi jobber med et stort spekter av oppgaver innenfor energi, miljørådgivning og bygningsfysikk.

Hos oss møter du et sterkt faglig og erfarent team med stort driv for sitt fagfelt. Gjennom fokus på riktige materialer og bygningsdetaljer finner vi løsninger som er gode for miljøet, inneklimaet, energibruken og kundens lommebok.
Vi tilbyr følgende tjenester:

  • Energiberegninger og inneklimaberegninger
  • Vurderinger mot myndighetskrav
  • Passivhus, plusshus og kuldebroberegninger
  • Enøk analyser og EPC kontrakter
  • Miljøkartlegging, klimagassutslipp, miljøoppfølging og materialvurderinger
  • Livssykluskostnader (LCC) og livssyklusanalyser (LCA)
  • Uavhengig kontroll av prosjektering og utførelse innen bygningsfysikk
  • BREEAM-sertifisering

BREEAM-sertifisering lønner seg

I ÅF er vi gode på BREEAM og det er ingen tvil om at BREEAM-sertifisering gir resultater. Det gir høyere brukertilfredshet, høyere markedsverdi, økt funksjonalitet, fleksibilitet og bestandighet, og redusert miljø- og energibelastning. Ofte kan noen enkle grep i planleggingsfasen være nok til å sikre en BREEAM-sertifisering.

Reduser kostnader med energisparekontrakter

Med utstrakt bruk av EPC i eksisterende bygningsmasse kan vi løse Norges klimaforpliktelser innen byggenæringen på en god måte før 2030. I ÅF benytter vi vår spisskompetanse innen energi til å tilby våre kunder garanterte energibesparelser gjennom energisparekontrakter (EPC). Vi bistår gjerne med mulighetsstudier for energibruk i områder og i bygg.

Potensialet for besparelser er stort, både innen offentlig sektor og hos private aktører som forvalter store eiendomsmasser. For nybygg er regelverket allerede på plass med passivhus, strengere TEK’er, BREEAM og så videre, men potensialet er så mye større i eksisterende bygningsmasse.