This website uses cookies, you can always erase all cookies from this website.

Bru og konstruksjoner

Over veier, sjø og land

Bruer sørger for at hindringer blir forsert og at biler, tog, syklister og gående kommer frem dit de skal. Foruten å være funksjonelle kan bruer også være landemerker og sette sitt særpreg på områder, men også gli naturlig inn i landskapet der det er ønskelig.

Vår posisjon som en av de fremste konstruksjonsmiljøene i Norge bekreftes av rammeavtaler med Nye Veier og Statens vegvesen. På oppdrag fra sistnevnte og Bane Nor har vi blant annet prosjektert Norges lengste spenn for høyhastighetsjernbane og det som høyst trolig er verdens mest kjente trebru: Da Vinci bruen i Ski.

Brumiljøet i ÅF er stort og holder seg oppdatert på det som skjer i faget . Vi har bred erfaring fra både tidligfase, byggeplan og oppfølging i byggetid. For å sikre helhetlige og optimale løsninger samarbeider vi tett med vei-ingeniører, arkitekter og landskapsarkitekter.

Våre bru-ingeniører er gode på kjente konstruksjonsmaterialer som betong, stål og tre, og jobber også med mindre brukte materialer som aluminium. Vi er opptatt av å være i forkant av utviklingen i fagmiljøet og deltar i utarbeidelse av regelverk og veiledere i tillegg til at vi utvikler egne verktøy innen 3D-modellering.

Referanser