This website uses cookies, you can always erase all cookies from this website.

Sikkerhetsrådgivning bygg

Funksjonelle og sikre bygg

Noen byggverk har høyere krav til sikring og beskyttelse enn andre. En mer uoversiktlig sikkerhetssituasjon globalt og regionalt har gjort at stadig flere bygg og eiendommer også i Norge faller inn under denne kategorien. ÅF Advansia leverer sikkerhetsrådgivning til byggherrer og prosjekteringsgrupper i alle faser av prosjektene for å oppnå kostnadseffektive, funksjonelle og sikre bygg

Prinsippene for sikring av bygg er kjente, men det finnes ikke én universell løsning som passer i alle sammenhenger. Hvert bygg krever sin løsning ut fra hvilke verdier som skal beskyttes og hvordan risikoen ser ut. Våre medarbeidere jobber tett med byggherre og rådgivere for å finne disse løsningene. Målet er å redusere risikonivået for brukere og publikum til et akseptert nivå, uten at det nødvendigvis går på bekostning av andre effektmål for prosjektet.

Sikringstiltak kan medføre store kostnader for byggherre. En årsak er at sikkerhetsprodukter generelt er kostbare, men en annen faktor er at tiltakene ofte planlegges inn sent i prosessen, på et tidspunkt hvor det er for sent å gjøre andre grep for å oppnå samme sikkerhetsnivå. Vi er opptatt av at sikkerhet skal være en integrert del av bygget helt fra planstadiet. Dette gir mulighet for å designe løsninger som krever mindre spesialprodukter og redusere sikringsomfanget til det nivået som er nødvendig.