This website uses cookies, you can always erase all cookies from this website.

Prosjekt- og eiendomsutvikling

Hvordan utvikle de gode og lønnsomme prosjektene

ÅF har bred erfaring fra gjennomføring av prosjekter i spennet fra de aller største til de minste. Denne erfaringen bruker vi for å sikre riktig konseptutvikling og lønnsomhetsstyring fra første dag i prosjektene.

Vi i ÅF Advansia leder og har ledet mange spennende utviklingsprosjekter fra tidligste tanke til ferdig prosjekt.

Prosessledelse med fokus på riktige strategier for lønnsomhetsstyring, konseptutvikling og sammensetning av riktig kompetanse er viktige suksesskriterier i vår gjennomføring.
Vi styrer planprosessene inn mot planmyndigheter og setter opp kompetente team for å utvikle de beste løsningene. I tillegg utvikler vi innkjøpsstrategier for entrepriser. Vi bistår også oppdragsgiverne i arbeidet med finansiering av prosjektene.

Kort oppsummert så utvikler vi prosjektene fra første tanke, via konsept og godkjent reguleringsplan, til de er klare for bygging. Deretter styrer vi hele gjennomføringen til ferdig idriftsatte bygg.

Referanser