This website uses cookies, you can always erase all cookies from this website.

'

Med fokus på sammenheng og struktur

Gjennom belysning kan man øke attraktiviteten til områder og bygg, gjennom konseptuell historiefortelling fremheves skjulte lag og nye dimensjoner ved stedet kommer frem.

Offentlig belysningsplanlegging og strategisk lysdesign bidrar til å skape sammenheng og struktur til det visuelle miljøet både på overordnet nivå og lokalt.

I samarbeid med myndigheter og kommuner utvikler vi planer som definerer de strategiske målene for fremtidige belysningsløsninger. Vi gir et praktisk verktøy for beslutningstakere og utviklere som hjelper dem til å håndtere komplekse belysningsprosjekter og optimaliserer totale eierkostnader. I tillegg hjelper vi byplanleggere og utviklere i deres arbeid for å skape sunnere byer gjennom grundig analyse av dagslysforhold.

Referanser